PROGRAM KONGRESU


18-19.10.2022 r.

Company Logos

A supporting statement for your value proposition

to encourage customers to complete your CTA

18 października 2022 r. (wtorek) - I dzień obrad
Hotel Novotel Centrum Poznań

SESJA 1: INAUGURACYJNA

10:00 Otwarcie Kongresu ENVICON 2022

Magdalena Dutka i Robert Rosa, Abrys

10:10 Zrozumieć Transformację Energetyczną. Od depresji do wizji, albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy

Marcin Popkiewicz, autor książki "Zrozumieć transformację energetyczną"

10:30 Klimat, rolnictwo, energia, ochrona środowiska

Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PANEL DYSKUSYJNY: CELE KLIMATYCZNO-ŚRODOWISKOWE W NOWYCH REALIACH – MOŻLIWE CZY NIE?

10:45 - 11:40

Prowadzący panel dyskusyjny:

Robert Rosa, Abrys, Jakub Pawłowski, dziennikarz


        Paneliści: 

                                 Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                 Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                 Wojciech Konecki, Krajowa Izba Gospodarcza

                                 Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

                                 prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    
                                 dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Plastics Europe Polska   

                                 Marcin Popkiewicz, autor książki "Zrozumieć transformację energetyczną"

                                 Kamil Majerczak, Grupa PreZero


                                Tematyka panelu dyskusyjnego:

                                - Fit for 55 – hamulec czy napęd dla europejskiej gospodarki
                                - System EU ETS, dodatkowe opłaty za importowane produkty i paliwa spoza UE - czy gospodarka nadąży
                                za ambitnymi celami klimatycznymi
                                - Czy gospodarka nadąży za ambitnymi celami klimatycznymi?
                                - Wojna w Europie, dywersyfikacja źródeł energii – nowe scenariusze w European Green Deal
                                - REPowerEU


11:40- 12:10  Przerwa na kawę

Główne zagadnienia sesji inauguracyjnej


Kryzys energetyczny, problemy z nadmiarem odpadów, deficyt wody i susza, to problemy które całą branżę zmuszają do szukania rozwiązań. Kongres stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, które mogą stać się dobrym przykładem i inspiracją dla wielu przedsiębiorstw.


Zastanowimy się jak European Green Deal, Fit for 55 oraz system EU ETS będą mogły być realizowane w najbliższym czasie w obliczu wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego oraz zmian klimatycznych.

SESJA 2: GOSPODARKA ODPADAMI W CZASACH KRYZYSU

12:10 Nowe rozwiązanie w gospodarce odpadowej

Robert Chciuk, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

12:25 Wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej w propozycjach

programowych WFOŚiGW w Poznaniu
Jolanta Ratajczak, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

   

PANEL DYSKUSYJNY: GOSPODARKA ODPADAMI W CZASACH KRYZYSU

12:40 - 13:40

Prowadzący panel dyskusyjny:

Robert Rosa, Abrys, Jakub Pawłowski, dziennikarz


     Paneliści: 

                                Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej

                                Robert Chciuk, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

                                Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

                                Bartosz Kubicki, Elektrorecykling 

                                Mateusz Oszmaniec, Zastępca Burmistrza Miasta Bytów

                                Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich 

                                Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich RP

                                Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
                                Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej


                                Tematyka panelu dyskusyjnego:

                                - Wpływ pandemii i wojny na branżę komunalną
                                - KPO – zastrzyk pieniędzy dla branży?
                                - Priorytety rozwoju branży odpadowej
                                - Domknięcie GOZ- odzysk energii
                                - Osiąganie poziomów recyklingu
                                - Efektywność i samowystarczalność zakładów
                                - Wzrost konkurencyjności funkcjonowania zakładów gospodarki komunalnej
                                - Przedsiębiorstwo wielobranżowe – optymalne wykorzystanie potencjału13:40 - 14:40  Lunch

SESJA 3: NARZĘDZIA DO OSIĄGANIA CELÓW ODPADOWYCH:
BAT, ROP I SYSTEM KAUCYJNY

14:40 Kierunki rozwoju technologii w gospodarce odpadami komunalnymi
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

14:55 System kaucyjny – model regulacji i wpływ na rynek odpadowy
Daniel Chojnacki i Maciej Białek, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

15:05 Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – ambitne cele, rzeczywiste wyzwania
Radosław Domagała, Plastics Europe Polska

15:15 Kartony do płynnej żywności - jak osiągnąć wysokie poziomy zbiórki i recyklingu
Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

PANEL DYSKUSYJNY: NARZĘDZIA DO OSIĄGANIA CELÓW ODPADOWYCH: BAT, ROP I SYSTEM KAUCYJNY

15:25 - 16:30

Prowadzący panel dyskusyjny:

Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys


   Paneliści: 

                                  Piotr Kardaś, Związek Pracodawców Polskie Szkło

                                  Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

                                  dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

                                  Anna Sapota, Tomra

                                  Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

                                  Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

                                  Jacek Wodzisławski, Fundacja RECAL


                                  Tematyka panelu dyskusyjnego:

                                  - Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
                                  - System Kaucyjny
                                  - Technologie obecne na rynku i możliwości ich zastosowania przy wprowadzaniu ROPGłówne zagadnienia sesji ODPADY


- Jaki wpływ na gospodarowanie odpadami miała pandemia, a obecnie wojna w Ukrainie?

- Czy będzie możliwe osiągnięcie poziomów recyklingu i jak ROP może na nie wpłynąć?

- Jak optymalnie wykorzystać potencjał zakładu i zwiększyć jego efektywność energetyczną?
- Finansowanie inwestycji

- Kierunki rozwoju technologii w gospodarce odpadami

SESJA 4: WODA I KLIMAT

12:10 Planowane finansowanie inwestycji w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki wodno-ściekowej w ramach programu FEnIKS 2021-2027

Piotr Czarnocki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

12:25 Energia i transformacja energetyczna w branży wod-kan. Finansowanie inwestycji
dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

12:40 Optymalne wykorzystanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie wod-kan

Wojciech Gębski, UNISOFT, Grzegorz Mozol, UNISOFT

12:50 Poziom cen za wodę i ścieki oraz sytuacja branży wodociągowo – kanalizacyjnej, a interes społeczny?

Łukasz Ciszewski, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

PANEL DYSKUSYJNY: CO GRYZIE BRANŻĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ?

13:05 - 14:00

Prowadzący panel dyskusyjny:

Piotr Urbaniak, Wodociągi-Kanalizacja, Abrys

              Paneliści: 

                                    Marek Borkowski, Aquanet

                                    Janusz Dawidziak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

                                    Krzysztof Dąbrowski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

                                    Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława

                                    Aleksander Kozłowski, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne
                                    Magdalena Markiewicz, Saur Polska

                                    dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi

                                    Piotr Ziętara, Wodociągi Miasta Krakowa 

                                    Beata Wiśniewska, Wodociągi Białostockie

                                    Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk

 

                                    Tematyka panelu dyskusyjnego:

                                    - Niedobory wody, susza, retencja, zmiany klimatu
                                    - Straty wody, taryfy i energia
                                    - Finansowanie inwestycji

                                    - Bezpieczeństwo sieci i cyberbezpieczeństwo
                                    - Osady i wykorzystanie ścieków oczyszczonych13:50 - 14:40 LunchGłówne zagadnienia sesji WODA I KLIMAT


Woda i klimat to sesja skierowana przede wszystkim do przedstawicieli zakładów wodno-kanalizacyjnych. Wspólnie z ekspertami zastanowimy się nad wyzwaniami, z którymi musi zmierzyć się branża m.in.:

- kwestie związane z taryfami
- zagospodarowanie osadów ściekowych
- bezpieczeństwo sieci i cyberbezpieczeństwo
- zmiany klimatu i niezbędne działania do zapobiegania ich skutkom.

SESJA 5: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - NOWE TRENDY CSR I ESG
W BRANŻY KOMUNALNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWACH

14:40 Środowisko, etyka biznesu, kwestie pracownicze - od CSR do ESG

Jolanta Okońska-Kubica, komitet ds. ESG, Krajowa Izba Gospodarcza

14:55 ESG w spółkach komunalnych - konsekwencje i ryzyka prawne

dr Jędrzej Bujny, Bujny

15:05 Czy warto wdrożyć ESG

Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska

15:15 Działania społecznie odpowiedzialne w firmie wodociągowo - kanalizacyjnej

Agnieszka Kaczmarek, Aquanet

PANEL DYSKUSYJNY: ŚRODOWISKO, ETYKA BIZNESU, KWESTIE PRACOWNICZE - ESG W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM I FIRMIE PRYWATNEJ

15:30 - 16:30

Prowadząca panel dyskusyjny:

Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu


                   Paneliści:                                             

                                               Agnieszka Kaczmarek, Aquanet

                                               Aneta Fusiara, Deloitte

                                               Jolanta Okońska-Kubica, Krajowa Izba Gospodarcza

                                               Monika Porębska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (online)

                                               Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska 


                                               Tematyka panelu dyskusyjnego:

                                                - Czym jest ESG i czy warto już teraz o tym myśleć? 

                                                - Zrównoważony rozwój w zakładzie komunalnym
                                                - Dodatkowe świadczenia dla pracowników, work-life balance, employer branding – czy to
                                                konieczność, czy  zbędne koszty dla pracodawcy?
                                                - Budowanie marki i wizerunku pracodawcy – jak zwiększyć atrakcyjność miejsca pracy i sprawić
                                                aby ludzie chcieli pracować właśnie w tej firmie
                                                - Etyka biznesu, relacje społeczne, zapobieganie korupcji,  działania antymonopolowe


Główne zagadnienia sesji NAUKA, BIZNES I TECHNOLOGIA


Wiele z poruszanych podczas Kongresu zagadnień jest interdyscyplinarnych i spotka się z zainteresowaniem ekspertów, niezależnie czy zajmują się odpadami czy gospodarką wodną. Zdajemy sobie sprawę, że spotkanie obu branż (odpadowej i wodno-ściekowej), stwarza niezwykłą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów. Szczególnie w kontekście badań i rozwoju, wykorzystywania kapitału naukowego na potrzeby rozwoju technologii czy doświadczeniem w jaki sposób stwarzać miejsce pracy przyjazne dla każdego.

19:30 UROCZYSTA GALA KONGRESU ENVICON

Gala wręczania nagród środowiskowych

Koncert zespołu ELEKTRYCZNE GITARY

Bankiet


19 października 2022 r. (środa) - II dzień obrad

Hotel Novotel Centrum Poznań

SESJA 6A: ENERGIA. NOWE ŹRÓDŁA ENERGII I PERSPEKTYWA
DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

10:00 Otwarcie drugiego dnia Kongresu ENVICON
Magdalena Dutka, Abrys

10:20 Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł w nowych uwarunkowaniach wywołanych kryzysem energetycznym i energii na rynku energii

Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

10:35 Instalacje fotowoltaiczne finansowane w formie ESCO - nowy trend na rynku

Kornel Dybul, PAGRA

PANEL DYSKUSYJNY: NOWE ŹRÓDŁA ENERGII I PERSPEKTYWA DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

10:45 - 12:00

Prowadzący panel dyskusyjny:
dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii


             Paneliści:

                                  Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia
                                  Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                  Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

                                  Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

                                  Paweł Mzyk, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy KOBIZE

                                  Krzysztof Fabisz, PAGRA


                                  Tematyka panelu dyskusyjnego:

                                  - Stan programu "Czyste Powietrze" w obecnej sytuacji kryzysu z węglem
                                  - Wykorzystanie posiadanych już zasobów (bioodpady, OZE, wodór)
                                  - Kryzys energetyczny
                                  - Polityka klimatyczna vs. energia przyszłości
                                  - Brak akceptacji społecznej dla wzrostu kosztów
                                  - Fit for 55 12:00 - 12:30   Przerwa na kawę

Główne zagadnienia sesji ENERGIA


Energia, to sesja, która ma wskazać w jakim miejscu obecnie jesteśmy i co nas czeka. Jak reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie i w jakim stopniu kryzys energetyczny jest realnym zagrożeniem dla branży. Tematyka:

- Kryzys energetyczny i konieczność uzyskania niezależności energetycznej od paliw kopalnych

- Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii

- Polityka klimatyczna vs. energia przyszłości – w jaki sposób znaleźć kompromis

- Wykorzystanie posiadanych zasobów (bioodpady, OZE, Wodór)

SESJA 6B: ENERGIA. BIOMETAN, CNG I WODÓR W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

12:30 "Innowacyjna biogazownia" jako źródło biometanu z odpadów

dr Ewa Krasuska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

12:45 Praktyczne zastosowanie CNG do zasilania floty pojazdów w transporcie komunalnym
Paweł Wojna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie

13:00 Biometan z bioodpadów komunalnych

dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PANEL DYSKUSYJNY: WODÓR i BIOGAZ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

13:00 - 14:00

Prowadzący panel dyskusyjny:
Mateusz Stańczyk, SMM Legal

 

               Paneliści:

                                Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
                                dr Ewa Krasuska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

                                Dariusz Pachniewski, HYNFRA                     

                                dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

                                Paweł Wojna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie


                               Tematyka panelu dyskusyjnego:

                               - Wykorzystanie wodoru w przedsiębiorstwach komunalnych
                               - Perspektywy rozwoju produkcji wodoru jako alternatywnego źródła energii
                               - Różne źródła wodoru
                               - Opłacalność inwestycjiSESJA 7: NAUKA, BIZNES, TECHNOLOGIA DLA KLIMATU I ŚRODOWISKA

12:30 Plusy i minusy w gospodarce odpadami – przekrojowe podsumowanie w kontekście wymagań UE
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

PANEL DYSKUSYJNY: NAUKA, BIZNES, TECHNOLOGIA – CZY MOŻLIWA JEST ICH SYNERGIA
W BRANŻY KOMUNALNEJ?

12:45 - 13:45

Prowadzący panel dyskusyjny:

Maciej Kautz, dziennikarz

          Paneliści:         
                               dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
                               dr Dawid Dymkowski, Instytut Badań Edukacyjnych 

                               dr inż. Marcin Kiciński, Politechnika Poznańska

                               Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina

                               dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

                               Beata Wiśniewska, Wodociągi Białostockie 

                               dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw, Politechnika Warszawska


                               Tematyka panelu dyskusyjnego:

                               - Obecny stan i poziom nauczania w Polsce w kontekście zapotrzebowania branży na kadry
                               - Kierunki zamawiane – czy to ma sens?
                               - W jaki sposób kształcić studentów, aby mogli zasilić rynek pracy i przekładać zdobytą wiedzę
                                  na rozwój badań i technologii?
                               - Gdzie pojawia się luka kompetencyjna i co będzie kompetencją przyszłości w branży komunalnej?
                                 Czy pojawią się nowe stanowiska i zawody?
                               - Gdzie szukać rozwiązań problemów z dziedziny B+R? Jaka jest droga do znalezienia odpowiedniego     

                               rozwiązania?
                               - Jak wygląda współpraca przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym?
                               - Co należy robić aby połączyć biznes z nauką i przyciągać inwestorów oraz nowe pomysły?
                               - Problemy kadrowe, staże, praktyki – jak można zwiększyć atrakcyjność miejsca pracy?


14:00   Zakończenie Kongresu

14:10   Lunch

Główne zagadnienia sesji NAUKA, BIZNES I TECHNOLOGIA


Wiele z poruszanych podczas Kongresu zagadnień jest interdyscyplinarnych i spotka się z zainteresowaniem ekspertów, niezależnie czy zajmują się odpadami czy gospodarką wodną. Zdajemy sobie sprawę, że spotkanie obu branż (odpadowej i wodno-ściekowej), stwarza niezwykłą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów. Szczególnie w kontekście badań i rozwoju, wykorzystywania kapitału naukowego na potrzeby rozwoju technologii czy doświadczeniem w jaki sposób stwarzać miejsce pracy przyjazne dla każdego.


Więcej informacji na temat programu Kongresu ENVICON będzie pojawiać się na bieżąco na stronie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dołącz do uczestników Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2022

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

10:00

Robert Rosa
Abrys

Otwarcie drugiego dnia obrad Kongresu

10:35-11:35

PANEL DYSKUSYJNY: NOWE ŹRÓDŁA ENERGII
I PERSPEKTYWA DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

Przerwa na kawę

11:35--12:05

Konieczność szybkiego uzyskania niezależności energetycznej od paliw kopalnych

10:05

Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na rynku energii. Potencjał alternatywnych źródeł energii w Polsce

10:20

Wzór biznesowej transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii

10:35

SESJA 7: ENERGIA. WODÓR W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
19.10.2022 - 10:00-11:35

12:05-12:35

Czas na wystąpienia wprowadzające

12:25-13:35

PANEL DYSKUSYJNY: WODÓR W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

SESJA 8: NAUKA, BIZNES, TECHNOLOGIA
19.10.2022 - 12:10-14:00

12:35

Krystian Szczepański,

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Plusy i minusy w gospodarce odpadami – przekrojowe podsumowanie w kontekście wymagań UE

12:50-14:00

PANEL DYSKUSYJNY: NOWE ŹRÓDŁA ENERGII
I PERSPEKTYWA DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

ZAKOŃCZENIE OBRAD KONGRESU

14:00

12:10

Czas na wystąpienie

Top Speakers of Our Webinar

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

Michael Walker

Teacher of the Year 2017

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Head Tutor

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Maria Rodriguez

Teacher of English

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Amanda Baker

FAQ

→ Where Webinar Will Be:

It will take place in New York, 34th Avenue. Also, you will get a link to your email to visit Webinar Online.


It will take place on April 26, 2018. Also, the second part will be announced soon.

→ When Webinar Will Be:

Last Time Event

We Are Highly Rated by Our Attendees

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

4.7 out of 5