27. Kongres
Ochrony Środowiska

12-13 grudnia 2023 / Wrocław i online

Image

DO
KONGRESU
POZOSTAŁO:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

Dlaczego warto wziąć udział?

27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbędzie się w formie hybrydowej w dniach
12-13 grudnia 2023 r. we Wrocławiu w Q Hotel Plus Wrocław Bielany oraz online.

Kongres ENVICON jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym ochrony środowiska w Polsce. Od lat gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych czy organizacji branżowych. Silnie reprezentowani są także członkowie administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy. Organizowany przez nas Kongres jest opiniotwórczym wydarzeniem, które wyprzedzając trendy, wskazuje tematy kluczowe dla branży. Podczas Kongresu odbędzie się 7 sesji tematycznych, w ramach których stawiamy na dyskusję i dialog, szukając sprawdzonych rozwiązań i dobrych wzorców. Inauguracja, czyli Strefa dialogu #wybieramsrodowisko będzie kontynuacją dyskusji zapoczątkowanej z reprezentantami największych komitetów wyborczych w sierpniu 2023 r.

Gospodarka komunalna stoi przed wielkimi wyzwaniami i barierami rozwojowymi. Sprostanie im zależy w dużej mierze od polityki państwa, tworzonego prawa, modelu funkcjonowania gospodarki komunalnej. Przyszłość jest zatem głównie w rękach polityków, dlatego w imieniu największych organizacji samorządu terytorialnego, izb gospodarczych branży odpadowej, ciepłowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej organizujemy spotkanie z reprezentantami wszystkich klubów parlamentarnych, by zapytać ich o kluczowe dla branży kwestie.

Kolejne zaplanowane sesje w ramach Kongresu to: Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa; Samodzielność energetyczna – klucz do bezpieczeństwa i rozwoju przemysłu; Sztuczna inteligencja, Nowoczesne technologie, innowacje i trendy w ochronie środowiska oraz ESG, greenwashing i relacje społeczne. Jako ważny punkt programu Kongresu planujemy organizację Polsko-Ukraińskiego forum gospodarczego.

W dniu poprzedzającym Kongres spotkajmy się na Abrysówce - naszym nieformalnym, zapoznawczym spotkaniu biznesowym. To doskonała okazja na nawiązanie nowych kontaktów już przed rozpoczęciem wydarzenia. Odbędzie się ona w restauracji Tarasova zlokalizowanej na ostatnim piętrze hotelu, z widokiem na panoramę Wrocławia.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad Kongresu będzie uroczysta Gala, podczas której wręczane są nagrody dla zasłużonych w branży ochrony środowiska. Wydarzenie uświetni występ gwiazdy wieczoru - Budki Suflera.

Kongres ENVICON to najważniejsze podsumowanie roku w branży ochrony środowiska, na którym nie może Państwa zabraknąć.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONGRESIE

388

Uczestników stacjonarnych

72

Prelegentów

50

Patronów i Partnerów

minut trwania merytorycznych dyskusji

810

CO WAS CZEKA NA KONGRESIE?

11 GRUDNIA

12 GRUDNIA

13 GRUDNIA

20.00
ABRYSówka!

- I dzień obrad Kongresu
- Gala Kongresu
o godzinie 20:00

- II dzień obrad Kongresu

Dobre wspomnienia


:)

RADA PROGRAMOWA

Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Dominik Bąk

prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Jacek Dach

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Michał Dąbrowski

Prezes zarządu APPLIA Polska - Związek pracodawców AGD

Wojciech Konecki

Tadeusz Pająk

dr inż.
Politechnika Warszawska

Piotr Manczarski

Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej

Krzysztof Kawczyński

Przewodniczący Rady RIPOK, ZUOK "Orli Staw"

Piotr Szewczyk

dr hab. inż., prof. AGH
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Grzegorz Wiśniewski

prof. dr hab. inż. Politechnika Łódzka

Grzegorz Wielgosiński

prof. dr hab. inż.
Politechnika Śląska

Izabela Zimoch

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Wojciech Szymalski

Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

Andrzej Malinowski

Prezes zarządu Fundacji Dolnośląskie Forum Wodociągowe

Marek Kornatowski

Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - PAN

Krystian Szczepański

Paweł Sikorski

Prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak

Prezes zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Prezes zarządu Unii Metropolii Polskich

Tadeusz Truskolaski

Prezes zarządu Krajowej Izby Gopodarki Odpadami

Tomasz Uciński

Sławomir Rudowicz

Przewodniczący Izby Branży Komunalnej

Dyrektor Instytutu Technologii Paliw
i Energii

Aleksander Sobolewski

Janusz Dawidziak

Prezes Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Taras Kaluzhnyi

Dyrektor Lwowskiego przedsiębiorstwa komunalnego „Zielone Miasto”, Rada Miejska Lwowa

Beata Wiśniewska

Prezes zarządu Wodociągów Białostockich, Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie

dr inż.
Politechnika Łódzka

Barbara Kozłowska

dr hab. inż., prof. PWr
Politechnika Wrocławska

Izabela Sówka

Przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

Alina Pisiecka

PROGRAM KONGRESU

12 GRUDNIA 2023 - I DZIEŃ OBRAD

POBIERZ PROGRAM W PDF

SESJA INAUGURACYJNA
STREFA DIALOGU #WYBIERAMŚRODOWISKO

10:00

Otwarcie obrad Kongresu ENVICON

10:15

Czas na wystąpienia wprowadzające oraz panel dyskusyjny

Prowadzący: Robert Rosa, Abrys

Gospodarka komunalna stoi przed wielkimi wyzwaniami i barierami rozwojowymi. Sprostanie im zależy w dużej mierze od polityki państwa, tworzonego prawa, modelu funkcjonowania gospodarki komunalnej.


Przyszłość jest zatem głównie w rękach polityków, dlatego w imieniu największych organizacji samorządu terytorialnego, izb gospodarczych branży odpadowej, ciepłowniczej i wodociągowo-kanalizacyjnej organizujemy spotkanie z reprezentantami wszystkich klubów parlamentarnych, by zapytać ich o kluczowe dla branży kwestie.


Debata będzie kontynuacją dyskusji zapoczątkowanej w ramach inicjatywy #wybieramsrodowisko z reprezentantami największych komitetów wyborczych w sierpniu 2023 r.


Panel dyskusyjny: Strefa dialogu #wybieramśrodowisko

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej

Przedstawiciele partii politycznych reprezentowanych w parlamencie

Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

11:40

Przerwa na kawę

SESJA 2 (RÓWNOLEGŁA)
GOSPODARKA ODPADAMI

12:10

Gospodarka odpadami z perspektywy legislacyjnej


Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Główne zagadnienia sesji:

1. Gospodarka obiegu zamkniętego w świetle regulacji Unii Europejskiej

2. Polskie prawodawstwo, które obecnie jest kluczowe dla branży: dyrektywa SUP, system kaucyjny, ROP, KPGO, rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

3. W 2025 roku w Europie zacznie obowiązywać obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów - recykling tekstyliów i związane z tym nadchodzące zmiany

4. Odpady to nie śmieci – a surowce. Zmiana spojrzenia na odpady w kierunku rozwoju GOZ

5. BDO, raportowanie, szara strefa oraz transparentność rynku związana z gospodarką odpadami

6. Kształt gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Jak powinien kształtować się rynek? Czy na prywatnych przedsiębiorcach? Jak będzie wyglądało prawo dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi? Jakie kompetencje powinny mieć organy kontrolujące i jak powinna wyglądać kontrola całego systemu? Jakich inwestycji potrzebujemy?

7. Transgraniczny transport odpadów


Prowadzący panel dyskusyjny
Jakub Pawłowski, dziennikarz


Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Daniel Korczyk, FBSerwis Kamieńsk

dr inż. Robert Wawrzonek, ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego

Robert Makieła, Wastes Service Group

Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Modele finansowania gospodarki odpadami komunalnymi

Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

14:50

Metropolis czyli moje smart miasto, a w nim Elektryczne Śmieci
Krzysztof Kieszkowski, Fundacja Odzyskaj Środowisko

15:00

Panel dyskusyjny

Prowadzący panel dyskusyjny:

Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny, Abrys

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Dorota Lew-Pilarska, Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Janusz Fic, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny

Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Bartosz Detkiewicz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”

16:00

Zakończenie sesji

SESJA 3 (RÓWNOLEGŁA)
POLSKO-UKRAIŃSKIE FORUM GOSPODARCZE

Główne zagadnienia sesji:

1. Współpraca z Ukrainą w czasie wojny

2. Katastrofa ekologiczna na Ukrainie

3. Potrzeby i kierunki działania związane z ochroną środowiska


W ramach sesji odbędą się wystąpienia Przedstawicieli z Ukrainy dotyczące:

- aktualnych uwarunkowań prawnych w Ukrainie (zamówienia publiczne, tworzenie spółek, zabezpieczenia i ubezpieczenia działalności
- prawo ochrony środowiska w Ukrainie, ostatnie zmiany, wymagania dotyczące gospodarki odpadami, plany inwestycyjne w gospodarce odpadam
- budowa pierwszej nowoczesnej instalacji MBP w Ukrainie we Lwowie – case study12:05

Ogólnoukraińska reforma. Ustawa Ukrainy „O gospodarce odpadami”


Oleg Bondarenko, Przewodniczący Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Polityki Środowiskowej i Zarządzania Przyrodą


12:20

Aktualne projekty Lwowa w zakresie gospodarki odpadami pod kątem spełnienia dyrektyw Unii Europejskiej: Perspektywy, problemy i możliwości ich rozwiązania

Taras Kaluzhnyi, Dyrektor Lwowskiego przedsiębiorstwa komunalnego „Zielone Miasto”, Rada Miejska Lwowa

12:35

Perspektywy rynku gospodarki odpadami Ukrainy dla inwestorów zagranicznych na warunkach wspólnego przedsięwzięcia

Nikol Danylova, Prezes Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami

Biosuszenie odpadów komunalnych w produkcji paliwa RDF

Mariusz Siudak, MTM Ekotechnika

12:50

13:00

Prezentacja na temat polskich rozwiązań - dobre przykłady

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

13:30

Przerwa na lunch

SESJA 4 (RÓWNOLEGŁA)
SAMODZIELNOŚĆ ENERGETYCZNA – KLUCZ DO BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU PRZEMYSŁU

Główne zagadnienia sesji Niezależność energetyczna:

1. Transformacja energetyczna Polski - Czy bez paliw kopalnych możemy zbudować Polskę, która będzie bezpieczna pod względem energetycznym?


2. Odzysk energii z odpadów


3. Termiczne przekształcanie odpadów i odzysk energii – rola zakładów WtE. Plan budowy
i modernizacji instalacji WtE

4. Odnawialne źródła energii


5. Aktualizacja KPEiK oraz PEP w zakresie elektroenergetyki

6. Ciepłownictwo komunalne w kontekście wymogów Unii Europejskiej

14:30

Samodzielność energetyczna – praktyczne wykorzystanie wodoru w mieszkalnictwie

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

14:45

Panel dyskusyjny

Prowadzący panel dyskusyjny:

dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

Jarosław Grobelny, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie

Paweł Wojna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Szymon Cegielski, PreZero

16:00

Zakończenie pierwszego dnia obrad Kongresu ENVICON

20:00
GALA KONGRESU ENVICON (Q HOTEL PLUS WROCŁAW BIELANY)

20:00

Rozpoczęcie Gali. Wręczenie nagród w konkursach branżowych

21:00

Koncert Zespołu Budka Suflera

Image

22:30

Kolacja bankietowa

Koncert Budki Suflera, zaplanowany podczas 27. Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON,

będzie wyjątkowym świątecznym prezentem dla Uczestników tego prestiżowego wydarzenia. Abrys pragnie obdarować swoich gości muzyką i niezapomnianymi emocjami podczas magicznego grudniowego wieczoru – Gali Kongresu w dniu 12 grudnia 2023 r.


Zespół Budka Suflera to legendarna polska grupa muzyczna, która odnosi ogromne sukcesy od lat 70. Obecnie w roli wokalisty występuje utalentowany Jacek Kawalec, który swoim charakterystycznym głosem nadaje nowy wymiar klasycznym utworom zespołu. Budka Suflera znana jest z niezapomnianych koncertów i hitów, które podbiły serca fanów muzyki rockowej w Polsce i za granicą.


13 GRUDNIA 2023 - II DZIEŃ OBRAD

10:00

Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

SESJA 5 (RÓWNOLEGŁA)
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

10:10

Wystąpienie wprowadzające

Analiza i ocena sytuacji oraz stanu przedsiębiorstw branży wodociągowo – kanalizacyjnej
w skali kraju i w regionach
Paweł Sikorski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

10:30

Panel dyskusyjny

Taryfy i rola regulatora, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

Główne zagadnienia panelu dyskusyjnego:

1. Taryfikator centralny, czy stawki w rękach gmin? A może coś pośredniego?

2. Ocena i analiza obecnego stanu prawnego oraz perspektyw zmian w prawie taryfowym

3. Prawo taryfowe a inflacyjna drożyzna (prąd, gaz), wpływ czynników finansowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw

4. Katalog akceptowalnych przez regulatora nakładów finansowych (zastrzeżenia Najwyżej
Izby Kontroli w stosunku do świadczonych usług poza zakresem powołania spółki)

5. Produkcja i odzysk energii w oczyszczalniach ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia osadów, nowelizacja dyrektywy ściekowej

6. Samodzielność energetyczna przedsiębiorstw branży wodociągowo-kanalizacyjnej (funkcjonowanie, efektywność, klastry, rola OZE)

7. Kontrole WIOŚ – katalog zastrzeżeń (między innymi osady, ujęcia wody)

Prowadzący:
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Paneliści:

Janusz Dawidziak, Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Paweł Sikorski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Marek Kornatowski, Fundacja Dolnośląskie Forum Wodociągowe

dr inż. Aleksandra Sowinska-Giertych - Krevox Wielkopolska w Jarocinie

Beata Wiśniewska, Wodociągi Białostockie

dr inż. Jędrzej Bylka, Politechnika Poznańska

11:30

Przerwa na kawę

12:00

Panel dyskusyjny

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, utrzymanie infrastruktury krytycznej
i cyberbezpieczeństwo sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bezpieczeństwo wody

Główne zagadnienia panelu dyskusyjnego:

1. Rola sztabów kryzysowych i krajowy system reagowania na sytuacje nadzwyczajne

2. Sytuacje kryzysowe i przedsiębiorstwa branży wod-kan pod lupą NIK

3. Zachodniopomorskie doświadczenia w warunkach blackoutu
4. Cyberbezpieczeństwo w branży wod-kan w warunkach zagrożenia konfliktami zbrojnymi
i wojną hybrydową

5. Dyrektywa w zakresie bezpieczeństwa wody, zagrożenie bakteryjne, mikrozanieczyszczenia

Prowadzący:
Janusz Dawidziak, Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

dr Jędrzej Bujny, Prawo dla ekosystemu

Paneliści:

Beata Wiśniewska, Wodociągi Białostockie

dr Stanisław Drosio, Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Jolanta Prawdzik, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

Postulaty dla posłów, senatorów i samorządowców


Zasadniczym i podstawowym celem obydwu debat będzie wypracowanie postulatów, które zostaną skierowane do nowo wybranych posłów i senatorów RP oraz przyszłych samorządowców następnej kadencji z intencją podjęcia działań mających poprawić i uzdrowić sytuację i warunki działania branży wod-kan.

SESJA 6 (RÓWNOLEGŁA)
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ W RÓŻNYCH MODELACH WŁASNOŚCIOWYCH. WSPÓŁPRACA SEKTORA PRYWATNEGO I SAMORZĄDOWEGO

Czas na wystąpienia wprowadzające oraz panel dyskusyjny

10:10

Konkurencja, in-house, PPP i inwestycje kapitałowe – czyli jak połączyć różne modele w ramach jednego projektu
dr Wojciech Hartung, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Podczas sesji odbędą się 3 panele dyskusyjne:

1. Finansowanie sektora gospodarki odpadami

2. Efektywna logistyka - logistyka przyszłości

3. Rola mechanizmu konkurencji w efektywnej realizacji usług odbioru i zagospodarowania odpadów

Prowadzący panel dyskusyjny
Jakub Pawłowski, dziennikarz


Uczestnicy paneli dyskusyjnych:

Krzysztof Sosnowy, EKOCEL

Agnieszka Fiuk, Izba Branży Komunalnej

Iwona Michniewicz, Burmistrz Gminy Koźminek

Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej

Tomasz Miś, Izba Branży Komunalnej

Piotr Frydrychowicz, XTrack

11:30

Przerwa na kawę

12:00

Kontynuacja sesji po przerwie

13:30

Przerwa na lunch

SESJA 7 (RÓWNOLEGŁA)
ESG, GREENWASHING I RELACJE SPOŁECZNE

10:10

Czas na wystąpienia wprowadzające oraz panel dyskusyjny

Prowadząca panel dyskusyjny
Małgorzata Masłowska-Bandosz, Agencja Ekomarketingu i Edukacji Abrys


Główne zagadnienia sesji:

1.Spojrzenie na zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych


2. Biznes i działalność firm z branży ochrony środowiska wobec wyzwań klimatycznych. Jak firmy z branży ochrony środowiska starają się przechodzić na bardziej zrównoważoną działalność? Przykłady dobrych praktyk


3. Liczenie śladu węglowego

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)


5. Audyty i sprawozdania dotyczące ESG


6. Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie


7. Jak unikać pułapki greenwashingu? Przykłady z branży, rekomendacje jak dobrze komunikować się

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

dr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Mariusz Chojnacki, Santander Bank Polska S.A.

dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. Pwr, Politechnika Wrocławska

Justyna Zyga, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Jarosław Żubka, Warta Poznań

11:30

Przerwa na kawę

13:30

Zakończenie obrad Kongresu ENVICON

10:10

Temat wystąpienia
Imię i nazwisko, jednostka

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka bio:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.


Opis wystąpienia

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONGRESIE + GALA

1590 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONGRESIE

499 zł

 • dostęp do platformy kongresowej
  z transmisją kongresu na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu kongresu,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów kongresowych
  i promocyjnych,
 • dostęp do platformy kongresowej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu kongresu,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach
  12-13.12.2023 r. (12.12.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa podczas Gali Kongresu; 13.12.2023 r. – przerwa kawowa, lunch)
 • udział w Gali Kongresu
REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY
W KONGRESIE

1290 zł

 • uczestnictwo w wykładach,komplet materiałów kongresowychi promocyjnych,
 • dostęp do platformy kongresowej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu kongresu,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 12-13.12.2023 r. (12.12.2023 r. – przerwa kawowa, lunch; 13.12.2023 r. – przerwa kawowa, lunch)
REJESTRACJA

MIEJSCE KONGRESU
I ZAKWATEROWANIE

Q HOTEL PLUS WROCŁAW BIELANY

ul. Szwedzka 7, 55-040 Bielany Wrocławskie

Czterogwiazdkowy Q Hotel Plus Wrocław Bielany otwarty w czerwcu 2022 roku jest jednym z najbardziej funkcjonalnych obiektów konferencyjnych w Polsce. Obiekt znajduje się w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego województwa dolnośląskiego. Podróż samochodem do centrum Wrocławia oraz do lotniska zajmuje tylko 15 minut.

360 zł brutto pokój 1-osobowy ze śniadaniem
400 zł brutto pokój 2-osobowy ze śniadaniem
Parking: 50 zł brutto/doba


Rezerwacja noclegu poprzez formularz internetowy. Kontakt w przypadku problemów:
tel. +48 71 606 88 90
wroclawbielanyplus@qhotels.pl

Rezerwacja zakwaterowania
Zobacz hotel

HOTEL NOVOTEL
WROCŁAW CITY
(dodatkowe zakwaterowanie)

ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław

Nocleg w cenie dnia - zapytaj bezpośrednio
w obiekcie

Parking: 35 zł brutto/doba


Rezerwacja noclegu drogą elektroniczną:
H0528-RE@ACCOR.COM na hasło ENVICON
Kontakt telefoniczny: 71 339 80 51

Dla uczestników korzystających
z zakwaterowania w hotelu Novotel Wrocław City zostanie zapewniony transport autokarowy do miejsca Kongresu.

Zobacz hotel

WARTOŚĆ WSPÓŁPRACY

ENVICON to znakomita okazja do budowania wizerunku i pozycji firmy na polskim rynku ochrony środowiska.
Organizatorzy Kongresu umożliwiają Partnerom zaprezentowanie swojej marki i oferty decydentom
z sektorów takich jak gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy energetyka.

Kongres jest doskonałą przestrzenią do zbudowania bezpośrednich i efektywnych relacji biznesowych
w kuluarach obrad oraz w mniej formalnych okolicznościach wieczornej gali.

ImageImage

l.kawa@abrys.pl

Wyślij wiadomość

608 376 797

IconIcon

Chcesz zaprezentować się na Kongresie? Skontaktuj się z nami

PATRONI I PARTNERZY KONGRESU

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY SPECJALNI

MECENAS GALI

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W sprawach związanych z udziałem/zmianą danych/pytaniami organizacyjnymi prosimy o kontakt
z sekretarzem organizacyjnym - Dawidem Wyszyńskim:
telefon: 784 036 990

Napisz do mnie

Paulina Wolna

kierownik
Sekretarz Generalny Kongresu ENVICON

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager
Sekretarz Organizacyjny Kongresu ENVICON

Kontakt w sprawie zgłoszenia na Kongres

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon Icon Icon