PROGRAM KONGRESU

Company Logos

A supporting statement for your value proposition

to encourage customers to complete your CTA

12 października 2021 r. (wtorek) - I dzień obrad

SESJA INAUGURACYJNA: EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD, TAKSONOMIA, KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
12.10.2021 - 10:00-13:00

Prowadzący: Magdalena Dutka, Robert Rosa, Abrys

10:00

Magdalena Dutka i Robert Rosa

Abrys

Rozpoczęcie obrad Kongresu ENVICON

Pakiet sektorowych inicjatyw legislacyjnych FitFor55 wdrażający strategiczne cele środowiskowe Zielonego Ładu


10:25

Europejski Zielony Ład i jego wpływ na inwestycje

Przedstawiciel Komisji Europejskiej


Adam Jarubas
Poseł do Parlementu Europejskiego

10:40

11:25

Paneliści:
-Jacek Ozdoba, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
-Maxime Pernal, CEWEP – The Confederation of European

Waste-to-Energy Plants

-Maarten Labberton, Director Packaging Group, European Aluminium
- Valérie Plainemaison, FEAD European Waste Management Association
-Riku Eksymä, Municipal Waste Europe
- Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, członek Euroheat & Power
- Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM SYGNATARIUSZY
Prowadzący: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna, Robert Rosa Abrys

13:00

Lunch

Jacek Ozdoba
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wystąpienie otwierające obrady Kongresu

10:10

10:55

Przerwa na kawę

SESJA 2: MINIMALIZACJA ILOŚCI ODPADÓW I RECYKLING
12.10.2021 - 14:30-17:15

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny, Abrys

14:00

Jacek Ozdoba
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wystąpienie otwierające sesję

16:30-17:15

PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak. Przegląd Komunalny, Abrys

"Mapa drogowa" w gospodarce odpadami

Sławomir Podgórski, Marcin Chełkowski
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

14:15

ROP – praktyczne wskazówki dla biznesu
(z perspektywy prawnika)

Daniel Chojnacki
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

14:30

Zapobieganie powstawaniu odpadów a priorytety Komisji Europejskiej

Filip Piotrowski
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

14:45

Taksonomia a gospodarka cyrkularna - wyzwania i szanse

Julia Patorska, Joanna Leoniewska-Gogola
Deloitte

15:00

Tworzywa sztuczne - czy sobie poradzimy?

Jakub Tyczkowski
REKOPOL

15:15

Kartony do płynnej żywności w systemie Rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Łukasz Sosnowski
Fundacja ProKarton

15:30

dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Fundacja PlasticsEurope Polska

Innowacyjność kluczem do zamykania obiegu tworzyw sztucznych

15:45

Smart DRS - skuteczne narzędzie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Andrzej Grzymała
RLG Polska

16:15

Paneliści:
- Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
- Andrzej Grzymała, RLG Polska
- Henryk Kultys,Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
- Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton
- Jakub Tyczkowski, REKOPOL

16:00

Krzysztof Baczyński

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Model ROP dobry dla wszystkich

19:30 UROCZYSTA GALA KONGRESU ENVICON
MIEJSCE: HOTEL ADERSIA (PLAC ANDERSA 3, POZNAŃ)

SESJA 3: WODA-ŚCIEKI-DESZCZÓWKA
NOWA DYREKTYWA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
12.10.2021 - 14:30-17.15

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja

14:00

Małgorzata Bogucka-Szymalska
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie infrastruktury

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości wody pitnej

Zarządzanie kanalizacją deszczową przez gminy
i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

14:15

Ekonomiczne aspekty nowej dyrektywy pitnej

Klara Ramm
EurEau


Krzysztof Dąbrowski
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

14:30

15:45-16.45

PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja, dr Paweł Chudziński, Aquanet S.A.

19:30

UROCZYSTA GALA KONGRESU ENVICON

VI Aktualizacja KPOŚK

Grzegorz Waligóra
Ekspert - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Przewodniczący międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

14:45

Hanna Madajczyk, Marek Borkowski, Paweł Chudziński
Aquanet

Zarządzanie kanalizacją deszczową

15:00

15:15

dr Jędrzej Bujny
BUJNY

Retencja wód opadowych – dysonans orzeczniczy i praktyczne problemy

Marek Przytulski
Veolia

Analiza ryzyka dla systemu wodociągowego - nie tylko obowiązek

15:30

Paneliści:
Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Infrastruktury
Krzysztof Dąbrowski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Paweł Waligóra, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
dr Jędrzej Bujny, BUJNY

13 października 2021 r. (środa) - II dzień obrad - sesje równoległe

SESJA 4: ODZYSK ENERGII
13.10.2021 - 10:00-14:00

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

10:10

Grzegorz Wiśniewski
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Projekt Ciepłownia Przyszłości

13:30-14:00

Panel dyskusyjny
Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

Lunch

14:00

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

Czy potrzebujemy jeszcze w Polsce więcej spalarni odpadów?

10:25

dr Tomasz Nowicki
Grupa ENERIS

Odpady i gospodarka odpadami: źródło Zielonej Energii i klucz do neutralności klimatycznej

10:40

Rola i znaczenie odpadów w transformacji energetycznej Polski

Szymon Cegielski
PreZero Warszawa Sp. z o.o. Oddział ITPOK w Poznaniu

10:55

Rola odzysku energii z odpadów komunalnych
w gospodarce obiegu zamkniętego

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska

11:25

Michał Hertmanowski
Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Selektywna zbiórka bioodpadów - czy to potrzebny wysiłek?

12:15

Przerwa na kawę

11:40

12:00

Andrzej Sobolak
Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Recykling bioodpadów - technologie i produkty recyklingu

Jacek Bogusławski

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

12:30

Wodór jako paliwo przyszłości - perspektywy rozwoju w Polsce

Dariusz Pachniewski
Hydrogen Poland

13:15

11:10

Barthélémy Fourment, Andrzej Bednarz
TIRU - PAPREC ENERGIES (dawniej Dalkia Wastenergy)

TIRU - PAPREC ENERGIES (dawniej Dalkia Wastenergy) nowy etap rozwoju w Polsce, technologia "ROCK" - zielona energia z opadów szansą dla transformacji energetycznej elektrociepłowni i zakładów przetwarzania odpadów na przykładzie Krosna i Gdańska

prof. dr hab. inż. Jacek Dach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biogazownie jako istotny element wdrażania technologii wodorowych. Biogaz, biometan, biowodór – co wybrać?

13:00

12:45

Ryszard Radomski
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie hybrydowych rozwiązań energetycznych

Paneliści:
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling
Andrzej Bednarz, TIRU - PAPREC ENERGIES (dawniej Dalkia Wastenergy

SESJA 5: PRZEDSIĘBIORSTWO WOD-KAN PRZYSZŁOŚCI
13.10.2021 - 10:00 -13:30

10:10

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
Politechnika Częstochowska

Przykłady nowoczesnych oczyszczalni ze świata - priorytety a uwarunkowania

10:30

Cyberbezpieczeństwo w branży wod-kan

Monika Bogdał
Kancelaria Piszcz i Wspólnicy

13:00Czas na pytania

Spalanie komunalnych osadów ściekowych w bliskiej przyszłości

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

11:40

Kompleksowe rozwiązania GIS/ERP/BI dla przedsiębiorstw sektora usług publicznych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI UNISOFT

Marek Świdowicz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

10:50

Odzysk wody ze ścieków - projekt "Oczyszczalnia przyszłości"

12:00

Cyprian Gutkowski
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Dyrektywy NIS i NIS 2 i ich wymagania dla przedsiębiorstw wod-kan

11:10

12:20

Aleksander Kozłowski
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne

W kontakcie, bez kontaktu

Przerwa na kawę

Wojciech Stefaniak
UNISOFT

12:40

Lunch

13:15SESJA 6: EDUKACJA EKOLOGICZNA W PROCESIE INWESTYCJI
13.10.2021 - 15:00-17:45

15:00

dr Karolina Dmochowska-Dudek

Uniwersytet Łódzki

Inwestycja? Tak, ale nie w moim sąsiedztwie. Syndrom NIMBY. Jak mu sprostać? Najlepsze przykłady

16:55-17:40

PANEL DYSKUSYJNY

ZAKOŃCZENIE OBRAD KONGRESU

17:45

15:40

Małgorzata Masłowska-Bandosz
ABRYS Sp. z o.o.

Narzędzia komunikacji i edukacji z mieszkańcami 

Przekonywanie bez pokonywania - jak rozmawiać z trudnym partnerem unikając konfrontacji a budując dialog?

dr hab. Olgierd Annusewicz
Uniwersytet Warszawski

16:40

dr hab. Olgierd Annusewicz
Uniwersytet Warszawski

15:55

Jak zarządzać ryzykiem komunikacyjnym związanym z inwestycją? Elementy strategii komunikacyjnej projektów wrażliwych społecznie i środowiskowo.

16:25

dr Wojciech Szymalski
Instytut na rzecz Ekorozwoju

Biznes naprawdę odpowiedzialny. Jak działania biznesowe mogą iść w parze z ochroną środowiska?

Paneliści:
- dr hab. Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski

- Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

- Andrzej Piotrowski, Veolia

- dr inż. Anna Stankowska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Top Speakers of Our Webinar

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

Michael Walker

Teacher of the Year 2017

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Head Tutor

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Maria Rodriguez

Teacher of English

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Amanda Baker

FAQ

→ Where Webinar Will Be:

It will take place in New York, 34th Avenue. Also, you will get a link to your email to visit Webinar Online.


It will take place on April 26, 2018. Also, the second part will be announced soon.

→ When Webinar Will Be:

Last Time Event

We Are Highly Rated by Our Attendees

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

4.7 out of 5