PROGRAM KONGRESU

Company Logos

A supporting statement for your value proposition

to encourage customers to complete your CTA

12 października 2021 r. (wtorek) - I dzień obrad

* Program Kongresu jest w przygotowaniu, Goście są w trakcie zapraszania

SESJA INAUGURACYJNA: EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD, TAKSONOMIA, KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
12.10.2021 - 10:00-13:00

10:00

Magdalena Dutka i Robert Rosa

Abrys

Rozpoczęcie obrad Kongresu ENVICON

Pakiet sektorowych inicjatyw legislacyjnych FitFor55 wdrażający strategiczne cele środowiskowe Zielonego Ładu


10:10

Europejski Zielony Ład i Krajowy Plan Odbudowy i ich wpływ na inwestycje w ochronie środowiska

Wystąpienie wprowadzająceAdam Jarubas
Poseł do Parlementu Europejskiego

10:25

10:40

Do udziału w dyskusji panelowej zaprosiliśmy sygnatariuszy*:
- Maxime Pernal, CEWEP – The Confederation of European
Waste-to-Energy Plants
- Euroheat & Power
- European Aluminium
- FEAD European Waste Management Association
-Riku Eksymä, Municipal Waste Europe

PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM SYGNATARIUSZY

13:00

Lunch

SESJA 2: MINIMALIZACJA ILOŚCI ODPADÓW I RECYKLING
12.10.2021 - 14:30-17:15

14:00

Wystąpienie wprowadzające

Wystąpienie Gości Honorowych

16:15-17:15

Panel dyskusyjny

UROCZYSTA GALA KONGRESU ENVICON

20:00

"Mapa drogowa" w gospodarce odpadami

Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

14:15

ROP – praktyczne wskazówki dla biznesu
(z perspektywy prawnika)

Daniel Chojnacki
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

14:30

Zapobieganie powstawaniu odpadów a priorytety Komisji Europejskiej

Filip Piotrowski
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

14:45

Wystąpienie Partnera Merytorycznego

Deloitte

15:00

Transpozycja do polskiego prawodawstwa dyrektywy SUP

Anna Larsson
Reloop Europe

15:15

Kartony do płynnej żywności w świetle wyzwań Rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Łukasz Sosnowski
Fundacja ProKarton

15:30

Fundacja PlasticsEurope

Wystąpienie Partnera merytorycznego

15:45

Smart DRS - skuteczne narzędzie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Andrzej Grzymała
RLG Polska

16:00

SESJA 3: WODA-ŚCIEKI-DESZCZÓWKA
NOWA DYREKTYWA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
12.10.2021 - 14:30-17.15

14:30

Małgorzata Bogucka-Szymalska
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie infrastruktury

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości wody pitnej

Zarządzanie kanalizacją deszczową przez gminy
i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

14:45

Ekonomiczne aspekty nowej dyrektywy pitnej

Klara Ramm
EurEau


Krzysztof Dąbrowski
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

15:00

16:15-17:15

PANEL DYSKUSYJNY

20:00

UROCZYSTA GALA KONGRESU ENVICON

VI Aktualizacja KPOŚK

Grzegorz Waligóra
Ekspert - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Przewodniczący międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

15:15

Wystąpienie w trakcie potwierdzania

Zarządzanie kanalizacją deszczową

15:30

15:45

dr Jędrzej Bujny
Przedstawiciel Kancelarii Prawnej

Retencja wód opadowych w ujęciu prawnym

Marek Przytulski
Veolia

Analiza ryzyka dla systemu wodociągowego - nie tylko obowiązek

16:00

13 października 2021 r. (środa) - II dzień obrad - sesje równoległe

SESJA 4: ODZYSK ENERGII
13.10.2021 - 10:00-14:00

10:10

Grzegorz Wiśniewski
EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Projekt Ciepłownia Przyszłości

13:00-14:00

Panel dyskusyjny

Lunch

14:00

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
Politechnika Łódzka

Wystąpienie Członka Rady Programowej

10:25

Przedstawiciel Jednostki w trakcie ustalania

Budowa instalacji Odzysku Energii

10:40

Rola i znaczenie odpadów w transformacji energetycznej Polski

Szymon Cegielski
PreZero Warszawa Sp. z o.o. Oddział ITPOK w Poznaniu

10:55

Czas na wystąpienie Członka Rady Programowej

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska

11:25

Michał Hertmanowski
Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Selektywna zbiórka bioodpadów - czy to potrzebny wysiłek?

12:15

Przerwa na kawę

11:40

12:00

Andrzej Sobolak
Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Recykling bioodpadów - technologie i produkty recyklingu

Prelegent w trakcie ustalania

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

12:30

Wodór jako paliwo przyszłości - perspektywy rozwoju w Polsce

Dariusz Pachniewski
Hydrogen Poland

12:45

11:10

Partner Kongresu

Czas na wystąpienie Partnera Kongresu

SESJA 5: PRZEDSIĘBIORSTWO WOD-KAN PRZYSZŁOŚCI
13.10.2021 - 10:00 -13:30

10:10

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
Politechnika Częstochowska

Przykłady nowoczesnych oczyszczalni ze świata - priorytety a uwarunkowania

10:25

Rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Przedstawiciel kancelarii prawnej


12:30-13:30PANEL DYSKUSYJNY
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JAKO NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

Spalanie komunalnych osadów ścieków w bliskiej przyszłości

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:40

Odzysk wody ze ścieków - projekt „Oczyszczalnia przyszłości"

Marek Świdowicz
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

10:55

Cyberbezpieczeństwo w branży wod-kan

Przedstawiciel kancelarii prawnej

11:10

Cyprian Gutkowski
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Dyrektywy NIS i NIS 2 i ich wymagania dla przedsiębiorstw wod-kan

12:00

12:15

Aleksander Kozłowski
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne

W kontakcie, bez kontaktu

11:25

Przerwa na kawę

SESJA 6: EDUKACJA EKOLOGICZNA W PROCESIE INWESTYCJI
13.10.2021 - 15:00-16:45

15:00

dr Karolina Dmochowska-Dudek

Uniwersytet Łódzki

Inwestycja? Tak, ale nie w moim sąsiedztwie. Syndrom NIMBY. Jak mu sprostać? Najlepsze przykłady

15:45-16:45

PANEL DYSKUSYJNY

ZAKOŃCZENIE OBRAD KONGRESU

17:00

15:15

dr hab. Olgierd Annusewicz
Uniwersytet Warszawski

Jak zarządzać ryzykiem komunikacyjnym związanym z inwestycją? Elementy strategii komunikacyjnej projektów wrażliwych społecznie i środowiskowo

Przekonywanie bez pokonywania - jak rozmawiać z trudnym partnerem unikając konfrontacji a budując dialog?

dr hab. Olgierd Annusewicz
Uniwersytet Warszawski

15:30

Top Speakers of Our Webinar

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

Michael Walker

Teacher of the Year 2017

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Head Tutor

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Maria Rodriguez

Teacher of English

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

Amanda Baker

FAQ

→ Where Webinar Will Be:

It will take place in New York, 34th Avenue. Also, you will get a link to your email to visit Webinar Online.


It will take place on April 26, 2018. Also, the second part will be announced soon.

→ When Webinar Will Be:

Last Time Event

We Are Highly Rated by Our Attendees

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

4.7 out of 5