wyrazy uznania

Na uroczystej Gali Kongresu ENVICON, Zarząd firmy Abrys otrzymał wyrazy uznania od Prezes IGWP – Doroty Jakuty z okazji jubileuszu – XX edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.

Serdecznie dziękujemy za uznanie!