Rejestracja

Zapraszamy do zarejestrowania się

Informacje organizacyjne

Termin kongresu: 22-23 października 2018 r.

Recepcja kongresu będzie czynna od godz. 9:00 dnia 22 października 2018 r.
Warunkiem zgłoszenia udziału jest elektroniczna rejestracja on-line

lub przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail: envicon@abrys.pl

O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem.

Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 22.09.2018 r. UWAGA: Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w Kongresie.

Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart zgłoszeń przesyłanych po terminie 10.10.2018 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.

Warunki uczestnictwa

koszt uczestnictwa w kongresie:

1090 zł netto + 23% VAT (1340,70 zł brutto)
dla zgłoszeń przesłanych do 30.06.2018 r.

1190 zł netto + 23% VAT (1463,70 zł brutto)
dla zgłoszeń przesłanych od 30.06.2018 r.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów kongresowych i promocyjnych, udział w Uroczystej Gali Kongresu, koszty wyżywienia w dniach 16-17.10.2017 r., kartę wielokrotnego wstępu na targi POL-ECO-SYSTEM 2017, katalog wystawców POL-ECO-SYSTEM 2017, koszty organizacyjne.