Minister Środowiska objął kongres honorowym patronatem

Z przyjemnością informujemy, iż Kongres ENVICON Environment został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska.

W piśmie skierowanym do prezesa firmy Abrys, Minister Henryk Kowalczyk napisał:

„Kongres ma już swoją tradycję i na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce. Od ponad 20 lat gromadzi szerokie grono przedstawicieli administracji, biznesu oraz świata nauki. Jest ważnym forum wymiany doświadczeń i poglądów na tematy środowiskowe i doskonałą okazją do zmierzenia się z problemami kluczowymi dla środowiska i jego ochrony. Dlatego przychylając się do prośby z przyjemnością obejmę 22. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment honorowym patronatem Ministra Środowiska”.

About the author: dsk