Jaśmina Labus
sekretarz generalny Kongresu

Paulina Wolna
sekretarz organizacyjny Kongresu

T: +48 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Olga Rosiak
sekretarz organizacyjny Kongresu

T: +48 784 036 989
o.rosiak@abrys.pl

Łukasz Kawa
menadżer ds. promocji i sponsoringu
T: +48 608 376 797
l.kawa@abrys.pl

Piotr Matuszewski
dyrektor ds. rozwoju
T: +48 604 417 157
p.matuszewski@abrys.pl