Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani się także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie dwóch dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.
Organizatorzy kongresu

Kongres 2016 w liczbach

700


Uczestników na wszystkich sesjach

60


Prelegentów

6


głównych sesji

127


statuetek i wiele wyróźnień przyznanych w konkursach

Kilkudziesięciu


patronów i patronów honorowych

PROGRAM

POBIERZ APLIKACJĘ KONGRESU

DZIEŃ I/ PONIEDZIAŁEK/ 16 PAŹDZIERNIKA 2017

10:00

10:00 Uroczyste otwarcie kongresu.

I SESJA INAUGURACYJNA

program

10:10

10:10Plany na uporządkowanie gospodarki wodnej w Polsce – nowe Prawo wodne.
Mariusz Gajda, Ministerstwo Środowiska

program

10:25

10:25
COP24 w Katowicach jako element promocji zielonych technologii
Konrad Szymański, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

program

10:40

10:40Kierunki rozwoju ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Circular Economy – konieczne nakłady,
możliwe korzyści
Georges Kremlis, European Commission, DG Environment

program

11:00

11:00Czysta energia dla wszystkich Europejczyków - Pakiet zimowy UE.
Samuele Furfari, European Commission, DG Energy

program

11:15

11:15 Gospodarka odpadami w kontekście efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki w obiegu zamkniętym
Vanya Veras, Municipal Waste Europe*

program

11:30

11:30PANEL DYSKUSYJNY

Ochrona środowiska, zmiany klimatu, circular economy, gospodarka wodna.

Moderator: Piotr Talaga, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”

Paneliści: Mariusz Gajda, Ministerstwo Środowiska; Konrad Szymański, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Georges Kremlis, Szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Komisja Europejska; Samuele Furfari, Doradca Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej ds. Energii; Vanya Veras, Municipal Waste Europe ; Stephane Heddesheimer, Prezes Zarządu SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

12:35

12:35Zakończenie sesji
Przerwa na kawę

II SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI (sesja równoległa z sesjami III, IV)

program

13:30

13:30Czy potrzebujemy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
Sergiusz Urban, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.

program

13:45

13:45Idea „gospodarki o obiegu zamkniętym” i jej wpływ na rozwój gospodarki odpadami w kraju

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

program

14:00

14:00Intensywna selektywna zbiórka może się opłacać
Hanna Marlière, Green Management Group

program

14:15

14:15Standardy selektywnej zbiórki odpadów – konsekwencje dla rynku
Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

program

14:25

14:25Transformacja zakładów MBP w regionalne centra recyklingu
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

program

14:40

14:40Jaki jest strumień odpadów biodegradowalnych w gospodarce odpadami komunalnymi?
Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski

program

14:55

14:55Kto zarabia w Polsce na śmieciach? Rynek odpadów komunalnych w gminach po czterech latach reformy
Mariusz Karpiński, HSM Polska Sp. z o.o.

program

15:05

15:05Narzędzia graficznej analizy danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI UNISOFT
Wojciech Stefaniak, UNISOFT Sp. z o.o.

program

15:15Gospodarowanie odpadami z wykorzystaniem modelu PPP
Paweł Strzelecki, SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

15:25

15:25PANEL DYSKUSYJNY

System gospodarki odpadami w Polsce – czy umożliwi realizację celów stawianych przez Unię Europejską?

Paneliści: Sergiusz Urban, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.; Hanna Marlière, Green Management Group; Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Piotr Szewczyk, Rada RIPOK; Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski; Wojciech Stefaniak, UNISOFT Sp. z o.o.; Agnieszka Bienko-Michel, SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

16:10

16:40Zakończenie sesji

III SESJA: GOSPODARKA WODNA (sesja równoległa z sesjami II i IV)

program

13:30

13:30Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej.
Iwona Koza, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

program

13:45

13:45Funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych realiach prawnych
Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

program

14:00

14:00Konsekwencje wdrożenia nowego Prawa wodnego dla zakładów wod - kan
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

program

14:15

14:15Adaptacja do zmian klimatu w kontekście gospodarki wodnej
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska

program

14:30

14:30Dobre praktyki SUEZ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie umowy PPP w Mławie
Tomasz Strzelecki, SUEZ Woda

program

14:40

14:40Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

program

14:55

14:55Smart metering - czyli jak nowocześnie i efektywnie zarządzać gospodarką wodną w mieście?

program

15:10

15:10PANEL DYSKUSYJNY
Nowe Prawo wodne i Centralny Regulator dla Polski– czy rewolucja w gospodarce wod-kan
się powiedzie?

Moderator: Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Paneliści: Iwona Koza, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska; Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska; Paweł Strzelecki, SUEZ Polska Sp. z o.o., Sławomir Kowalewski, Burmistrz Mławy

program

16:10

16:10Zakończenie sesji

IV SESJA: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (sesja równoległa z sesjami II i III)

program

13:30

13:30Polityka klimatyczna UE a polski miks energetyczny.
Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Energi

program

13:45

13:45Jakie są oczekiwane zmiany w nowelizacji ustawy o OZE?
Wojciech Andrzejewski, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

program

14:00

14:00Magazyny energii i fotowoltaika – rewolucja w sektorze odnawialnych źródeł energii
Barbara Adamska, ADM

program

14:15

14:15Klastry energetyczne od A do Z
Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

program

14:30

14:30Paliwa z odpadów jako lokalne źródło energii
Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

program

14:45

14:45Efektywność energetyczna w produkcji i konsumpcji energii
Maciej Kopański, ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.

program

15:00

15:00Rozwój geotermii na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Wojciech Ignacok, PEC Geotermia Podhalańska S.A.

program

15:15

15:15PANEL DYSKUSYJNY

Polski miks energetyczny – obecnie i w dłuższej perspektywie. OZE elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Paneliści: Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Energii; Barbara Adamska, ADM; Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu; Maciej Kopański, ENGIE Technika Instalacyjna Sp. Z o.o.; Wojciech Ignacok, PEC Geotermia Podhalańska S.A.

program

16:15

16:15Zakończenie sesji

V SESJA: WSPÓŁPRACA BIZNESU I ADMINISTRACJI W EKSPORCIE ZIELONYCH TECHNOLOGII

 

Organizatorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, WysokieNapiecie.pl, Abrys Sp. z o.o.

program

13:30

13:30Zielone technologie, jako element kreowania wizerunku nowoczesnej polskiej gospodarki za granicą
Wojciech Ponikiewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

program

13:45

13:45Nowa forma wsparcia dla polskich innowacyjnych technologii energetycznych - program Clean Energy HUB
Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Ministerstwo Energii

program

14:00

14:00Doświadczenia Niemiec w dyplomacji ekonomicznej
Matthias Rehm, Ambasada Niemiec w Warszawie

program

14:15

14:15PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu WysokieNapiecie.pl

Paneliści: Wojciech Ponikiewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Ministerstwo Energii; Matthias Rehm, Ambasada Niemiec w Warszawie; Bogdan Pilch, H. Cegielski – Poznań S.A.; Łukasz Porażyński, Ministerstwo Rozwoju

DZIEŃ II/ WTOREK/ 17 PAŹDZIERNIKA 2017

VI SESJA: GOZ-NIE TYLKO ODPADY

Współorganizatorzy: Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

SESJA A: GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI JEST OBIEGOWA
Prowadzący: Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

program

10:00

10:00GOZ to nie tylko szansa, ale przede wszystkim konieczność
Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

program

10:15

10:15Przykłady wdrożeń gospodarki o obiegu zamkniętym
Edyta Urbaniak-Konik, SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

10:30

10:30Prezentacja stanu prac nad ministerialną "Mapą drogową do GOZ"
Ministerstwo Rozwoju

program

11:00

11:00PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Paneliści: Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym; Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Małgorzata Gołębiewska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska; Agnieszka Sadowska-Kończal, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste; Kinga Świtalska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
Planowane jest także zaproszenie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska

program

12:00

12:00Przerwa na kawę

SESJA B: GOZ - JAK PRZEKONAĆ KONSUMENTÓW
Prowadzący: Elżbieta Olędzka, Jędrzej Bujny

program

11:00

Paneliści: Katarzyna Wągrowska, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste; Katarzyna Barc, Oddam Odpady; Michael Lowe, TOMRA; Przedstawiciele czołowych polskich sieci sprzedaży detalicznej

program

14:15

14:15Przerwa na lunch

SESJA C: GMINA JAKO MODERATOR WDRAŻANIA GOZ
Prowadząca: Hanna Marliere, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Green Management Group

program

11:00

Paneliści: Małgorzata Izdebska, Gmina Wołomin, Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia; Andrzej Karol Gawłowski, Związek Celowy Gmin MG-6; Przedstawiciele samorządów wdrażających GOZ

program

14:15

14:15Zakończenie i podsumowanie

VII SESJA: INNOWACYJNA GMINA

program

10:00

10:00Innowacyjna gmina.
Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

program

10:15

10:15Droga do Smart Community.

program

10:30

10:30Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i walki z niską emisją.

program

10:45

10:45IT w służbie społeczności lokalnych – cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji

program

11:05

11:05Inteligentne zarządzanie oświetleniem / Hybrydowe oświetlenie w gminach

program

11:20

11:20Cyfrowa rewolucja modelu biznesowego
Michał Nowik, SUEZ Polska Sp. z o. o.

program

11:30

11:30Konsultacje społeczne w gminach narzędziem dialogu z mieszkańcami.
Agnieszka Maszkowska, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

program

11:45

11:45Jak skutecznie edukować mieszkańców w kontekście gospodarki odpadami?
Małgorzata Masłowska- Bandosz, Abrys Sp. z o.o.

program

12:00

12:00PANEL DYSKUSYJNY

Czy polskie gminy będą SMART?
SMART CITY – SMART COMMUNITY – przyszłość polskich miast i gmin?
Moderator: Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Paneliści: Michał Nowik, SUEZ Polska Sp. z o.o.; Agnieszka Maszkowska, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”; Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys Sp. z o.o.; Tomasz Szulc, Gmina Opalenica

program

13:10

13:10Zakończenie sesji

FORUM RIPOK: Otwarte posiedzenie Rady RIPOK

program

12:30

12:00
Od Zakładu Zagospodarowania Odpadów do Regionalnego Centrum Recyklingu - uwarunkowania, propozycje, rozwiązania, problemy
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

program

12:15

12:15
Przygotowanie instalacji MBP do roli elementu systemu gospodarowania odpadami selektywnie zebranymi we współpracy
z instalacją termiczną
Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

program

12:30

12:30
Praktyczne aspekty wdrożenia In-house w oparciu o spółkę zależną od spółki komunalnej
Artur Czyżewski, INNEKO Sp. z o.o.

program

12:45

12:45
Zagadnienia podatku VAT w zakresie gospodarowania odpadami
Wojciech Muś, Sego Sp. z o.o.

program

13:00

13:00
Kierunki działania w zakresie dostosowywania instalacji regionalnej do potrzeb nowego systemu gospodarowania odpadami
Jerzy Kułak, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.

program

13:15

13:15
Ocenia działania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz propozycje zmian
Jerzy Starypan, BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

program

13:30

13:30PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK 

Paneliści: Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu; Artur Czyżewski, INNEKO Spółka z o.o.; Wojciech Muś, SEGO Sp. z o. o.; Jerzy Starypan, Beskid Żywiec Sp. z o.o.

Komitet honorowy

STRONA-ENVICON-KONGRES5_06-nby6bagpx1pdsvhd0wcgruu0xbt5907ulb0doxgn2o

Georges Kremlis


European Commission, DG
Environment

STRONA-ENVICON-KONGRES5_03-nby6bmomdw63zszm1jmm69r0nc4x12kcyzhoxiyits

Andrzej Grzyb


Poseł do Parlamentu
Eurpejskiego

STRONA-ENVICON-KONGRES5_10-nby6bsbniwdtxgrf4m2dl8bs7nd4b96qzrelt6q5sg

Iwona Koza


Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej

STRONA-ENVICON-KONGRES5_13-nby6bw30a8iz7wlyinovv7dml6ul61loca0jqakl3k

Jadwiga Rotnicka


Senator RP, Wiceprzewodnicząca
Senackiej komisji Środowiska

MARIUSZ-GAJDA2-KONGRES-nc1mktskdhn1ahf4plxulz3nkqbcy9ukz9a4bgi5sg

Mariusz Gajda


Podsekretarz stanu, Ministerstwo
Środowiska

STRONA-ENVICON-KONGRES5_17-nby6c0s78epetyf4r7q0po6xk47f8j4c0x9z4odm8g

Marek Haliniak


Główny Inspektor Ochrony
Środowiska

Konrad Szymański

Konrad Szymański


Sekretarz Stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

STRONA-ENVICON-KONGRES5_20-nby6c4jjzquk4e9o59cizn8rxnow3bj9dfvx1s81jk

Samuele Furfari


European Commission,
DG Energy

M.Wodzinska

Marzena Wodzińska


Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Patronat honorowy

Prelegenci

Inauguracja kongresu

Mariusz Gajda
Ministerstwo Środowiska

Jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1980 r. Jego tematem pracy dyplomowej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku. Po ukończeniu studiów pracował w firmach projektowych, wykonawczych oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i consultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne rozwiązania, m.in. pierwsze w Polsce zamknięcia gumowe na jazach i aluminiowe wrota śluzowe. Wykonał też elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, dzięki której zostało wyeliminowane ogrzewanie węglowe w schronisku. Zaprojektował kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Był też doradcą Energi SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej. W latach 1998-2000 był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, a w latach 2001-2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym okresie był również przewodniczącym rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA. W latach 2005-2007 zorganizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego był pierwszym prezesem.

Georges Kremlis
European Commission, DG Environment

Samuele Fufari
European Commission, DG Energy

Konrad Szymański
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konrad Szymański urodził się 6 grudnia 1969 r. w Kaliszu. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993–1997 był ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta Poznania, a od 1997 r. doradcą przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Marcina Libickiego. W latach 1997–1998 był pracownikiem Kancelarii Sejmu, a od 1999 r. do 2000 r. doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie 1999–2000 zasiadał w gabinecie politycznym ministra Kazimierza Marcinkiewicza (szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 r. do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls, a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny. W latach 2004-2014 Konrad Szymański był Posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym Unii. W 2013 r. „Polityka”, a w 2014 r. „Rzeczpospolita” uznały go za jednego z najlepszych polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego. 17 listopada 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełni także funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej.

Gospodarka odpadami

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.
Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Andrzej Jędrczak
Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska w Uniwersytecie Zielonogórskim. Studia - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii (1970-1975); stopień doktora - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii (1979); stopień doktora habilitowanego, specjalność technologia wody i ścieków - Politechnika Warszawska (1993), tytuł profesora nauk technicznych (1994). Autor podręcznika „Biologiczne przetwarzanie odpadów. Autor lub współautor: 2 monografii i 129 publikacji, 56 prac projektowych, ponad 200 ekspertyz, ocen i opinii oraz 2 patentów. Obszary działalności naukowej i zawodowej: gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji oraz modelowanie, ochrona i odmowa środowiska zdegradowanego przez przemysł.

Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz American University Washington College of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Hanna Marlière
Green Management Group

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od ponad 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra oraz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ).

Jakub Tyczkowski
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Prezes Zarządu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.
Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności. Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni. Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku, od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji. W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Mariusz Karpiński
HSM Polska Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu HSM Polska, wiodącego na rynku dostawcy rozwiązań do zmniejszania objętości surowców wtórnych oraz profesjonalnego niszczenia dokumentów, współautor kompleksowej analizy zmian na rynku odpadów komunalnych w Polsce po wdrożeniu „reformy śmieciowej”.
Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej , menedżer z ponad 20 letnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami zagranicznymi w Polsce.

Wojciech Stefaniak
UNISOFT Sp. z o.o.

Wojciech Stefaniak (ur. 22 września 1967 r. w Dobrym Mieście) – Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się wdrażaniem strategii promocyjnych, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami u kluczowych klientów. Studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń a od 2006 r. jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w firmach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.Mieszka wraz z rodziną niedaleko Dobrego Miasta. Interesuje się muzyką, gra na gitarze i perkusji, lubi rower i narty biegowe.

Gospodarka wodna

Iwona Koza
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Piotr Czarnocki
Ministerstwo Środowiska

Dorota Jakuta
Izba Godpodarcza ,,Wodociągi Polskie”

Krystian Szczepański
Instytut Ochrony Środowiska

Krystian Szczepański - Dyrektor IOŚ-PIB jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Tomasz Strzelecki
SUEZ Woda

Do Grupy SUEZ dołączył na początku 2015 roku, obejmując stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w spółce Ondeo Polska. Do jego zakresu odpowiedzialności należy pozyskiwanie nowych Klientów wśród samorządów oraz przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zainteresowanych długoterminową współpracą w zakresie zarządzania oraz eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z branżą produkcyjną oraz branżą ochroną środowiska, pracując dla takich przedsiębiorstw jak Thompson czy Saur. Jest sygnatariuszem umowy PPP zawartej w 2012 roku pomiędzy Gminą Konstancin a Grupą Saur. Od lipca 2015 roku jest włączony w realizację umowy PPP w Mławie, gdzie nadzoruje działalność Ondeo Polska oraz odpowiada za kontakty z samorządem lokalnym. Pozazawodowo udziela się charytatywnie jako czynny członek klubu „Rotary – Konstancin”.

Odnawialne źródła  energii

Andrzej Kaźmierski
Ministerstwo Energii

Absolwent Politechniki Warszawskiej, z wykształcenia magister inżynier informatyk. Przed objęciem w marcu 2016 r. funkcji Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, pełnił różnorakie funkcje, m.in. projektanta systemów, managera projektów głównie w obszarze ICT, zarządzał również spółkami z obszaru IT oraz produkcji elektroniki medycznej. W latach 90-tych pracował na stanowiskach dyrektorskich w polskich i zagranicznych firmach z branży ICT. Po 2002 roku w TVP zarządzał technologią i zakupami. Od 2011 niezależny konsultant ds. zarządzania, pełnił też obowiązki interim managera, pracował m.in. dla grupy Spółek Banku Ochrony Środowiska. Od lat zajmuje się tematyką sektorów regulowanych.

Wojciech Andrzejewski
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Radca prawny, wspólnik. W Kancelarii kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. Wspiera Klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych (energii elektrycznej i gazu, w tym bazujących na standardzie EFET), w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, zwolnień z zasady TPA oraz w sprawach wymierzenia kar). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom energochłonnym w zakresie ich bieżącej działalności w obszarze regulowanym prawem energetycznym.

Barbara Adamska
ADM

Ekspert w zakresie OZE i klastrów energii, ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju. Przewodnicząca Międzynarodowego Kongresu Magazynowana Energii w Polsce. Autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej. Założycielka ADM Poland, firmy świadczącej usługi doradcze i marketingowe na polskim rynku OZE. Przez 10 lat odpowiedzialna za sprzedaż i marketing w Polsce koncernu Mitsubishi Electric Europe B.V. (dywizja Visual Information Systems). Wcześniej jako rzecznik Carcade S.A. jeden z najlepszych rzeczników prasowych instytucji finansowych
w Polsce (wg. Gazety Prawnej oraz Home&Market). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA).

Arnold Rabiega
Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Arnold Rabiega - prawnik, specjalista w zakresie regulacji sektora energetycznego, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. Jest założycielem pierwszej
w Polsce spółdzielni energetycznej oraz współautorem koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Przy tworzeniu rozwiązań dla energetyki rozproszonej współpracował m.in. z Ministerstwem Energii czy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doradza w procesach inwestycyjnych wielu polskim i zagranicznym firmom z sektora energetycznego

Aleksander Sobolewski
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 26 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Wojciech Ignacok
PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Maciej Kopański
ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce.

Circural economy

Piotr Barczak
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Piotr Barczak urodził się w Koszalinie w 1984 roku. Studiował w Poznaniu i Bremie. Piotr posiada tytuł magistra Geografii ze specjalizacją w Gospodarce Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym. Zdobył również liczne dyplomy ukończenia szkoleń dot. ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu. Barczak rozpoczął swoją karierę zawodową jako geodeta w prywatnej firmie prowadzącej techniczne analizy obszarów miejskich i przybrzeżnych. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.
Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił odejść ze służby dyplomatycznej i dołączył do świata organizacji pozarządowych, gdzie pracował w tematach gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ. Piotr wrócił do Brukseli w 2013 roku aby dołączyć do zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) i pracować w tematach zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Obecnie jest odpowiedzialny za politykę odpadów w EEB, reprezentującym głos około 140 europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Stoi on na czele grupy roboczej ds. odpadów EEB, która składa się z ekspertów z państw członkowskich z praktycznym doświadczeniem w zakresie prewencji i zarządzania odpadami. Ściśle współpracuje z Zero Waste Europe, innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami, miastami i progresywnym przemysłem w temacie bardziej ambitnego podejścia do gospodarki odpadami.

Tomasz Wojciechowski
Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz, przewód doktorski w dyscyplinie kształtowanie środowiska otwarty na UTP w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Stara się metodą małych kroków tworzyć rozwiązania na niwie lokalnej (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular).

Edyta Urbaniak-Konik
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Magister prawa, ukończone studia podyplomowe z gospodarowania odpadami (SGGW). Posiada 25 lat doświadczenia w branży odpadowej. Od wielu lat związana z grupą SUEZ (dawniej: SITA), w tym 11 lat w funkcji członka zarządu SITA Starol. Pracowała w zespołach odpowiedzialnych za zaprojektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie instalacjami do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, stałych i płynnych o rocznym przepływie odpadów ponad 250 tys. ton. Członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego Grupy SUEZ odpowiedzialnego za rekomendowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów. Obecnie Dyrektor Marketingu Strategicznego odpowiedzialna za rozwój w obszarze odpadów przemysłowych. Dokonała publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz popularno-naukowych.

Współpraca biznesu i administracji w eksporcie zielonych technologii

Innowacyjna gmina

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Agnieszka Maszkowska
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

Tomasz Szulc
Gmina Opalenica

Tomasz Szulc – 48 lat, żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny. Nauczyciel z 24-letnim stażem. Były wicestarosta nowotomyski. Od listopada 2014 roku Burmistrz Opalenicy. Wykształcenie wyższe: Papieski Wydział Teologiczny, Akademia Ekonomiczna – Technologia Informacyjna i Informatyka, Politechnika Poznańska – Zarządzanie.

Małgorzata Masłowska-Bandosz
Abrys Sp. z o.o.

Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w firmie ABRYS, zajmującej się kompleksowo ochroną środowiska. Ukończyła Ekologię i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając równocześnie uprawnienia pedagogiczne. Po studiach pracowała jako nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę w firmie ABRYS na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego czasopisma poświęconego ochronie środowiska pn. „Ecomanager”. W 2014 r. opracowała projekt na realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Misja-emisja”, którą realizowała w latach 2014-2015. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem i została doceniona przez Ministra Środowiska w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”, w którym zdobyła I miejsce za najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza. Od stycznia 2015 r. formalnie kieruje Działem Edukacji Ekologicznej i odpowiada za przygotowywanie i realizację kampanii edukacyjnych, organizację i prowadzenie wydarzeń plenerowych związanych z ochroną środowiska (warsztatów, pikników ekologicznych, konferencji itp.), przygotowywanie publikacji edukacyjnych, prowadzenie konkursów ekologicznych i wiele innych. W ciągu roku odpowiada za realizację blisko 50 projektów edukacyjnych, angażując się osobiście w każdy z nich. Tylko w 2016 r. przeprowadziła blisko 150 godzin zajęć poświęconych ochronie środowiska (w tematach odpady, niska emisja, efektywność energetyczna), w których wzięło udział ponad 5000 dzieci w różnym wieku (przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści). Miłośniczka ochrony środowiska i pasjonatka sztuki użytkowej z recyklingu.

Forum RIPOK: Otwarte posiedzenie Rady RIPOK

Jerzy Starypan
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

Jerzy Starypan, absolwent Politechniki Krakowskiej. Od 1990 do 2006r radny miasta Żywiec (dwie kadencje) oraz radny powiatu żywieckiego (dwie kadencje). W latach 1992- 1995 przewodniczący Związku Komunalnego ds. Ekologii w Żywcu. Od 1994r. prezes Spółki z o.o. BESKID ŻYWIEC , której udziałowcami są Gminy Żywiecczyzny, w ramach której realizuje program gospodarki odpadami komunalnymi. Współzałożyciel: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „KOMUNALNIK” w Warszawie. Członek Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Wojciech Muś
SEGO Sp. z o.o.

Wojciech Muś – praktyk i znawca wielu zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Doświadczenie zdobywał na przestrzeni ostatnich dwóch dekad działając na różnych polach branży komunalnej.
Po godzinach trener kolarstwa, prezes i założyciel utytułowanego rybnickiego klubu kolarskiego. Zdobywca licznych laurów w kolarstwie górskim.

Piotr Rozwadowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

mgr inż. Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Od 2007 r. stale związany z toruńskim MPO, najpierw jako Zastępca Prezesa Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Spółki.

Artur Czyżewski
INNEKO Spółka z o.o.

Rada programowa

STRONA-ENVICON-KONGRES-1_06

Paweł Chudziński


Prezes Zarządu
Aquanet SA


 
STRONA-ENVICON-KONGRES-1_08

Aleksander Sobolewski


Dyrektor
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu


STRONA-ENVICON-KONGRES-1_10

Piotr Szewczyk


Przewodniczący – Rada RIPOK
Z-ca dyrektora – Związek Komunalny
Gmin, „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
ZUOK „Orli Staw”

Arnold Rabiega

Arnold Rabiega


Prezes Zarządu
Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej


 
jakuta-nc1mq5jobjpyoxuc0towupk1so9v8a7jleycdb32k8

Dorota Jakuta


Prezes Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie


image description

Leszek Świętalski


Sekretarz Generalny
Związek Gmin Wiejskich RP


K.Kawczyński

Krzysztof Kawczyński


Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska
Krajowa Izba Gospodarcza


 
Mizgajski

Andrzej Mizgajski


Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Piotr Rozwadowski

Piotr Rozwadowski


Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu


 
Piotr Barczak_zdjęcie

Piotr Barczak


Koordynator polityk ds. odpadów
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska


 
Roliński

Jarosław Roliński


Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 
Lemlyn

Andre Lemlyn


Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający - Sektor Przemysłowy
SUEZ Polska Sp. z o.o.


 
Piotr Matuszewski

Piotr Matuszewski


Dyrektor ds. rozwoju
Abrys Sp. z o.o.