Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie dwóch dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.
Organizatorzy kongresu

Kongres 2016 w liczbach

700


Uczestników na wszystkich sesjach

60


Prelegentów

6


głównych sesji

127


statuetek i wiele wyróźnień przyznanych w konkursach

Kilkudziesięciu


patronów i patronów honorowych

PROGRAM

POBIERZ APLIKACJĘ KONGRESU

DZIEŃ I/ PONIEDZIAŁEK/ 16 PAŹDZIERNIKA 2017

10:00

10:00 Uroczyste otwarcie kongresu.

I SESJA INAUGURACYJNA

program

10:10

10:10
COP24 w Katowicach jako element promocji zielonych technologii
Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

program

10:25

10:25
Smart cities: cyfrowy model ochrony środowiska
Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji

program

10:40

10:40 Kierunki rozwoju ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Circular Economy – konieczne nakłady, możliwe korzyści
Georges Kremlis, Szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Komisja Europejska

program

11:00

11:00 Czysta energia dla wszystkich Europejczyków - Pakiet zimowy UE
Samuele Furfari, Doradca Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej ds. Energii

program

11:15

11:15 Gospodarka odpadami w kontekście efektywnego gospodarowania zasobami i gospodarki w obiegu zamkniętym
Vanya Veras, Sekretarz Generalny Municipal Waste Europe

program

11:30

11:30 PANEL DYSKUSYJNY

Ochrona środowiska, zmiany klimatu, circular economy, gospodarka wodna.

Moderator: Piotr Talaga, zastępca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”

Paneliści: Konrad Szymański, Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Georges Kremlis, Szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Komisja Europejska; Samuele Furfari, Doradca Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej ds. Energii; Vanya Veras, Sekretarz Generalny Municipal Waste Europe ; Stephane Heddesheimer, Prezes Zarządu SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

12:30

12:30Zakończenie sesji
Przerwa na kawę

II SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI (sesja równoległa z sesjami III, IV)

program

13:30

13:30Czy potrzebujemy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
Sergiusz Urban, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.

program

13:45

13:45Idea „gospodarki o obiegu zamkniętym” i jej wpływ na rozwój gospodarki odpadami w kraju
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

program

14:00

14:00Intensywna selektywna zbiórka może się opłacać
Hanna Marlière, Green Management Group Sp. z o.o.

program

14:15

14:15Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a efektywność zbiórki selektywnej
Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

program

14:25

14:25Transformacja zakładów MBP w regionalne centra recyklingu
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

program

14:40

14:40 
Recykling bioodpadów
Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski

program

14:55

14:55Kto zarabia w Polsce na śmieciach? Rynek odpadów komunalnych w gminach po czterech latach reformy
Mariusz Karpiński, HSM Polska Sp. z o.o.

program

15:05

15:05Narzędzia graficznej analizy danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI UNISOFT
Wojciech Stefaniak, UNISOFT Sp. z o.o.

program

15:15

15:15Gospodarowanie odpadami z wykorzystaniem modelu PPP
Paweł Strzelecki, SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

15:25

15:25PANEL DYSKUSYJNY

System gospodarki odpadami w Polsce – czy umożliwi realizację celów stawianych przez Unię Europejską?
Moderatorzy: Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Sergiusz Urban, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Paneliści: Hanna Marlière, Green Management Group Sp. z o.o.; Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Piotr Szewczyk, Rada RIPOK; Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski; Mariusz Karpiński, HSM Polska Sp. z o.o.; Wojciech Stefaniak, UNISOFT Sp. z o.o.; Paweł Strzelecki, SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

16:25

16:25Zakończenie sesji

program

17:00

17:00Transfer autokarem do hoteli (Mercure, NH Poznań, Novotel, Sheraton)

III SESJA: GOSPODARKA WODNA (sesja równoległa z sesjami II i IV)

program

13:30

13:30 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej.
Iwona Koza, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

program

13:45

13:45Funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych realiach prawnych
Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

program

14:00

14:00Konsekwencje wdrożenia nowego Prawa wodnego dla zakładów wod - kan
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

program

14:15

14:15
System monitoringu odorów dla oczyszczalni ścieków
Anais Labigne, Aria Technologies Francja, Andrzej Bednarz, Exp-Peco Conseil

program

14:30

14:30Adaptacja do zmian klimatu w kontekście gospodarki wodnej
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska

program

14:45

14:45Dobre praktyki SUEZ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie umowy PPP w Mławie
Kacper Adamowicz, SUEZ Woda

program

14:55

14:55Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odnośnie do wód opadowych po zmianie ustawy Prawo wodne
Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska

program

15:10

15:10PANEL DYSKUSYJNY
Nowe Prawo wodne i Centralny Regulator dla Polski– czy rewolucja w gospodarce wod-kan się powiedzie?

Moderator: Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Paneliści: Iwona Koza, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska; Piotr Czarnocki, Ministerstwo Środowiska; Kacper Adamowicz, SUEZ Polska Sp. z o.o., Sławomir Kowalewski, Burmistrz Mławy

program

15:55

15:55Zakończenie sesji

program

17:00

17:00Transfer autokarem do hoteli (Mercure, NH Poznań, Novotel, Sheraton)

IV SESJA: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (sesja równoległa z sesjami II i III)

program

13:30

13:30Polityka klimatyczna UE a polski miks energetyczny
Maciej Kapalski, Ministerstwo Energi

program

13:45

13:45Jakie są oczekiwane zmiany w nowelizacji ustawy o OZE?
Wojciech Andrzejewski, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

program

14:00

14:00Magazyny energii i fotowoltaika – rewolucja w sektorze odnawialnych źródeł energii
Bartłomiej Steczowicz, Stowarzyszenie Kongres Magazynowania Energii

program

14:15

14:15Klastry energetyczne od A do Z
Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

program

14:30

14:30Paliwa z odpadów jako lokalne źródło energii
Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

program

14:45

14:45Efektywność energetyczna w produkcji i konsumpcji energii
Maciej Kopański, ENGIE Polska

program

14:55

14:55 Rozwój geotermii na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Wojciech Ignacok, PEC Geotermia Podhalańska S.A.

program

15:10

15:10PANEL DYSKUSYJNY

Polski miks energetyczny – obecnie i w dłuższej perspektywie. OZE elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Moderator: Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Paneliści: Maciej Kapalski, Ministerstwo Energii; Wojciech Andrzejewski; Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.;  Bartłomiej Steczowicz, Stowarzyszenie Kongres Magazynowania Energii; Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Maciej Kopański, ENGIE Polska; Wojciech Ignacok, PEC Geotermia Podhalańska S.A.

program

16:10

16:10Zakończenie sesji

program

17:00

17:00Transport autokarem do hoteli (Mercure, NH Poznań, Novotel, Sheraton)

V SESJA: WSPÓŁPRACA BIZNESU I ADMINISTRACJI W EKSPORCIE ZIELONYCH TECHNOLOGII

 

Organizatorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, WysokieNapiecie.pl, Abrys Sp. z o.o.

program

13:30

13:30Zielone technologie, jako element kreowania wizerunku nowoczesnej polskiej gospodarki za granicą
Wojciech Ponikiewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

program

13:45

13:45ETV - System Weryfikacji Technologii Środowiskowych oraz Program Greenevo - Akcelerator Zielonych Technologii jako narzędzia Ministerstwa Środowiska skutecznie wspierające eksport polskich ekoinnowacji
Szymon Kościerzyński, Ministerstwo Środowiska

program

14:00

14:00Nowa forma wsparcia dla polskich innowacyjnych technologii energetycznych - program Clean Energy HUB
Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Ministerstwo Energii

program

14:15

14:15Od odpadu do produktu handlowego, ekologiczna instalacja do produkcji kruszywa lekkiego GRANSIL
Maciej Sypniewski, GRANSIL

program

14:25

14:25Doświadczenia Niemiec w dyplomacji ekonomicznej
Matthias Rehm, Ambasada Niemiec w Warszawie

program

14:40

14:40
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - szansą dla umiędzynarodowienia polskich zielonych technologii
Jolanta Okońska-Kubica, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

program

14:55

14:55PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu WysokieNapiecie.pl

Paneliści: Wojciech Ponikiewski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Szymon Kościerzyński, Ministerstwo Środowiska; Agnieszka Kozłowska – Korbicz, Ministerstwo Energii; Matthias Rehm, Ambasada Niemiec w Warszawie; Bogdan Pilch, H. Cegielski – Poznań S.A.; Łukasz Porażyński, Ministerstwo Rozwoju; Jolanta Okońska-Kubica, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

program

15:55

15:55Zakończenie sesji

program

17:00

17:00Transfer autkoarem do hoteli (Mercure, NH Poznań, Novotel, Sheraton)

DZIEŃ II/ WTOREK/ 17 PAŹDZIERNIKA 2017

VI SESJA: GOZ-NIE TYLKO ODPADY

Współorganizatorzy: Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

SESJA A: GOSPODARKA PRZYSZŁOŚCI JEST OBIEGOWA
Prowadzący: Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

program

10:05

10:05GOZ to nie tylko szansa, ale przede wszystkim konieczność
Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

program

10:15

10:15Prezentacja stanu prac nad ministerialną "Mapą drogową do GOZ"
Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Rozwoju

program

10:35

10:35Przykłady wdrożeń gospodarki o obiegu zamkniętym
Edyta Urbaniak-Konik, SUEZ Polska Sp. z o.o.

program

10:50

10:50
Gospodarka niskoemisja a gospodarka o obiegu zamkniętym
Kinga Świtalska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

program

11:00

11:00Ramy prawne gospodarki o obiegu zamkniętym - czas na konkrety
Jędrzej Bujny, Green Management Group Sp. z o.o.

program

11:15

11:15PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Piotr Barczak, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Paneliści: Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Maciej Krzyczkowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; Małgorzata Gołębiewska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska; Agnieszka Sadowska-Konczal, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste; Edyta Urbaniak-Konik, SUEZ Polska Sp. z o.o.; Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Rozwoju

program

12:00

12:00Przerwa na kawę

SESJA B: GOZ - JAK PRZEKONAĆ KONSUMENTÓW

program

12:30

12:30Świadomi zasad gospodarki cyrkularnej
Julia Patorska, Deloitte

program

12:40

12:40PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Elżbieta Olędzka, Pracownia O.K.E.J.

Paneliści: Julia Patorska, Deloitte; Katarzyna Wągrowska, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste; Katarzyna Barc, Oddam Odpady; Michael Lowe, TOMRA; Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Elżbieta Szadzińska, Federacja Konsumentów, Magdalena Sułek-Domańska, ENERIS Ochrona Środowiska

program

14:15

14:15Przerwa na lunch

SESJA C: GMINA JAKO MODERATOR WDRAŻANIA GOZ

program

15:15

15:15
Badanie znajomości i akceptacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wśród mieszkańców Małopolski
Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

program

15:30

15:30PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Hanna Marliere, Instytut Gospodarki O Obiegu Zamkniętym

Paneliści: Marzena Smol, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Małgorzata Izdebska, Sekretarz Wołomina; Paweł Okrasa, Burmistrz Wielunia; Maciej Greinert, Zastepca Burmistrza Polic; Andrzej Karol Gawłowski, Specjalista gospodarki odpadami, samorządowiec

program

17:00

17:00Zakończenie i podsumowanie

VII SESJA: INNOWACYJNA GMINA

program

10:00

10:00Innowacyjna gmina.
Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

program

10:15

10:15IT w służbie społeczności lokalnych – cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji

program

10:35

10:35Pompy ciepła - smart grid oraz wsparcie w likwidacji niskiej emisji
Jakub Koczorowski, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

program

10:50

10:50Korzyści i zagrożenia związane z inteligentnym oświetleniem drogowym LED
Marek Orłowski, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

program

11:05

11:05Cyfrowa rewolucja modelu biznesowego
Michał Nowik, SUEZ Polska Sp. z o. o.

program

11:15

11:15Konsultacje społeczne w gminach narzędziem dialogu z mieszkańcami
Agnieszka Maszkowska, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab"

program

11:30

11:30Jak skutecznie edukować mieszkańców w kontekście gospodarki odpadami?
Małgorzata Masłowska- Bandosz, Abrys Sp. z o.o.

program

11:45

11:45PANEL DYSKUSYJNY

SMART CITY – SMART COMMUNITY – przyszłość polskich miast i gmin?
Moderator: Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Paneliści: Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji; Jakub Koczorowski, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła; Marek Orłowski, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego; Michał Nowik, SUEZ Polska Sp. z o.o.; Agnieszka Maszkowska, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”; Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys Sp. z o.o.; Tomasz Szulc, Gmina Opalenica

program

12:45

12:45Zakończenie sesji

program

14:15

14:15Przerwa na lunch

FORUM RIPOK: Otwarte posiedzenie Rady RIPOK

program

12:30

12:00
Od Zakładu Zagospodarowania Odpadów do Regionalnego Centrum Recyklingu - uwarunkowania, propozycje, rozwiązania, problemy
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

program

12:15

12:15
Przygotowanie instalacji MBP do roli elementu systemu gospodarowania odpadami selektywnie zebranymi we współpracy z instalacją termiczną
Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

program

12:30

12:30
Praktyczne aspekty wdrożenia In-house w oparciu o spółkę zależną od spółki komunalnej
Artur Czyżewski, INNEKO Sp. z o.o.

program

12:45

12:45
Nowe specjalistyczne separatory od Trennso-Technik i Drycake kluczem do obniżki kosztów RIPOK
Sylwia Żak, AGREX-ECO Sp. z o.o.

program

12:55

12:55
Zagadnienia podatku VAT w zakresie gospodarowania odpadami
Wojciech Muś, Sego Sp. z o.o.

program

13:10

13:10
Ocena działania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz propozycje zmian
Jerzy Starypan, BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

program

13:25

13:25PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK 

Paneliści: Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu; Artur Czyżewski, INNEKO Spółka z o.o.; Wojciech Muś, SEGO Sp. z o. o.; Jerzy Starypan, Beskid Żywiec Sp. z o.o., Sylawia Żak, AGREX-ECO Sp. z o.o.

program

14:25

14:25Zakończenie sesji

 

Komitet honorowy

STRONA-ENVICON-KONGRES5_06-nby6bagpx1pdsvhd0wcgruu0xbt5907ulb0doxgn2o

Georges Kremlis


European Commission, DG
Environment

STRONA-ENVICON-KONGRES5_03-nby6bmomdw63zszm1jmm69r0nc4x12kcyzhoxiyits

Andrzej Grzyb


Poseł do Parlamentu
Eurpejskiego

STRONA-ENVICON-KONGRES5_10-nby6bsbniwdtxgrf4m2dl8bs7nd4b96qzrelt6q5sg

Iwona Koza


Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej

STRONA-ENVICON-KONGRES5_13-nby6bw30a8iz7wlyinovv7dml6ul61loca0jqakl3k

Jadwiga Rotnicka


Senator RP, Wiceprzewodnicząca
Senackiej komisji Środowiska

MARIUSZ-GAJDA2-KONGRES-nc1mktskdhn1ahf4plxulz3nkqbcy9ukz9a4bgi5sg

Mariusz Gajda


Podsekretarz stanu, Ministerstwo
Środowiska

STRONA-ENVICON-KONGRES5_17-nby6c0s78epetyf4r7q0po6xk47f8j4c0x9z4odm8g

Marek Haliniak


Główny Inspektor Ochrony
Środowiska

Konrad Szymański

Konrad Szymański


Sekretarz Stanu ds. europejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

STRONA-ENVICON-KONGRES5_20-nby6c4jjzquk4e9o59cizn8rxnow3bj9dfvx1s81jk

Samuele Furfari


European Commission,
DG Energy

M.Wodzinska

Marzena Wodzińska


Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Patronat honorowy

Prelegenci

Inauguracja kongresu

Georges Kremlis
European Commission, DG Environment

Georges Kremlis started his career in the European Commission in 1981, as a member of the Commission Legal Service. In 1995 he joined DG Environment. From 1995 to 2004 he served as Head of the Legal Unit, responsible for all legal issues in the DG. From 2004 to 2005 he was Head of the “Legal affairs and Governance” Unit, responsible for in-house legal advice, Århus Convention (access to environmental information, public participation and access to justice), Environmental Liability, Environmental Criminality, the IMPEL Network that he co-chaired, the Forum of Judges and the International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), Corporate Social Responsibility (CSR), and the financing of NGO’s programme. In 2005, he became the Head of the "Cohesion Policy and Environmental Impact Assessments" Unit, responsible for the compliance with environmental law of projects (and plans and programmes) co-financed by the EU. In his current position he is the Head of Unit ENV. E1 "Mainstreaming & Environmental Assessments", responsible in a global manner for nine Member States, including Poland. He is also responsible for environmental integration in Cohesion Policy and the Trans European Networks for Energy and Transport. From March to August 2011, he served as Acting Director of the Directorate "Legal Affairs and Cohesion". In his current position, he is Chairman of the ENEA-MA (European Network of Environmental and Managing Authorities), and the EIA/SEA (Environmental Impact Assessment / Strategic Environmental Assessment) Experts Groups. He is also the Chair of the Bureau of the Espoo Convention.  

Samuele Fufari
European Commission, DG Energy

Dr. Samuel Furfari  earned a BSc degree in chemical engineering from the Free University of Brussels (ULB). He received his PhD  from the same university with a thesis in the field of energy. He is working since more than 34 years at the European Commission where he has devoted his entire career to energy. He designed and implemented various energy policies and sustainable development. He currently contributes to the coordination of various energy policies by advising the Director General. Samuel teaches Geopolitics of Energy at the Free University of Brussels. He works also for the European Energy Forum which is a group of Members of European Parliament. He is regularly invited to speak at conferencesthroughout all Europe and in the media. He is the author of 8 books (in French) on energy and sustainable development, including "Energy, from war to peace and prosperity" (Royal Academy of Belgium,2014), "Long-life to fossil fuels - the energy Counter-revolution" (Texquis 2014)", "Policy and the Geopolitics of Energy" (Technip, 2012) and "Ecology in Wonderland" (Publisher Bourin, 2012).  Its last textbook is in 2 volumes ""The changing world of energy and the geopolitical challenges" (February 2017), more than 1200 pages (link here)
An Italian citizen, Dr. Samuel Furfari  was born in Charleroi in 1953.

Konrad Szymański
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konrad Szymański urodził się 6 grudnia 1969 r. w Kaliszu. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1993–1997 był ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta Poznania, a od 1997 r. doradcą przewodniczącego polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Marcina Libickiego. W latach 1997–1998 był pracownikiem Kancelarii Sejmu, a od 1999 r. do 2000 r. doradcą wicemarszałka Sejmu. W okresie 1999–2000 zasiadał w gabinecie politycznym ministra Kazimierza Marcinkiewicza (szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2000 r. do 2002 r. był redaktorem programowym TV Puls, a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Międzynarodowy Przegląd Polityczny. W latach 2004-2014 Konrad Szymański był Posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), w których zajmował się sprawami wschodnimi i relacjami Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwem energetycznym Unii. W 2013 r. „Polityka”, a w 2014 r. „Rzeczpospolita” uznały go za jednego z najlepszych polskich Posłów do Parlamentu Europejskiego. 17 listopada 2015 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło na stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełni także funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej.

Vanya Veras
Municipal Waste Europe

Vanya Veras has more than 15 years of experience in waste management legislation, practices and systems and currently Secretary General of Municipal Waste Europe. She has experience of the full economic cycle in particular for packaging waste having worked for a packaging producer: Coca-Cola Hellenic (2006-2009). Following this Ms. Veras was a freelance environmental consultant and then joined the newly elected Mayor of Piraeus, Vassilis Michaloliakos as special advisor on waste management. Since 2012 Vanya has led Municipal Waste Europe as their Secretary General, bringing the public service providers' issues to the fore.

Stephane Heddesheimer 
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Prezes Zarządu SUEZ Polska od 2017 roku. Wiceprezes Zarządu w latach 2009-2014. Z Grupą SUEZ jest związany od 23 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc w różnych projektach SUEZ w Europie m. in. w Bułgarii, Algierii czy Turcji. Karierę zawodową rozpoczął jako Project Manager tworząc modele finansowe na potrzeby przetargów w działalności wodnej SUEZ. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie zawodowe w działalności odpadowej SUEZ we Francji, aby w 2009 roku objąć stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Grupie SUEZ Polska (dawniej: SITA Polska). W latach 2011-2013 zarządzał spółką SUEZ Zielona Energia, która w Poznaniu zrealizowała projekt budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Od czerwca 2014 roku w ramach działalności spółki Degremont nadzorował i odpowiadał za rozwój usług w działalności wodnej SUEZ w wielu krajach Europy i Azji Centralnej. W lipcu 2017 roku został mianowany Prezesem Zarządu SUEZ Polska jednocześnie przejmując odpowiedzialność za działalność Grupy w Polsce w obszarze recyklingu i odzysku odpadów, a także w obszarze gospodarki wodnej.

Gospodarka odpadami

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Piotr Szewczyk
Rada RIPOK

Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.
Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Andrzej Jędrczak
Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska w Uniwersytecie Zielonogórskim. Studia - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii (1970-1975); stopień doktora - Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii (1979); stopień doktora habilitowanego, specjalność technologia wody i ścieków - Politechnika Warszawska (1993), tytuł profesora nauk technicznych (1994). Autor podręcznika „Biologiczne przetwarzanie odpadów. Autor lub współautor: 2 monografii i 129 publikacji, 56 prac projektowych, ponad 200 ekspertyz, ocen i opinii oraz 2 patentów. Obszary działalności naukowej i zawodowej: gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji oraz modelowanie, ochrona i odmowa środowiska zdegradowanego przez przemysł.

Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego, w tym: gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, jakości gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz American University Washington College of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Hanna Marlière
Green Management Group

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od ponad 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra oraz Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ).

Jakub Tyczkowski
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Prezes Zarządu. Rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie EdS-PL należącej do belgijskiej grupy przemysłowej TRACTEBEL / WATCO, uczestnicząc w rozpoczęciu działalności tej grupy związanej z gospodarką odpadami w Polsce. Był m.in. odpowiedzialny za nowe projekty.
Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach i stał się Członkiem Zarządu firmy dedykowanej tej działalności. Od 1996 zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni. Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 roku na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku, od 2005 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w tej organizacji. W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Mariusz Karpiński
HSM Polska Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu HSM Polska, wiodącego na rynku dostawcy rozwiązań do zmniejszania objętości surowców wtórnych oraz profesjonalnego niszczenia dokumentów, współautor kompleksowej analizy zmian na rynku odpadów komunalnych w Polsce po wdrożeniu „reformy śmieciowej”.
Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej , menedżer z ponad 20 letnią praktyką w zarządzaniu przedsiębiorstwami zagranicznymi w Polsce.

Wojciech Stefaniak
UNISOFT Sp. z o.o.

Wojciech Stefaniak (ur. 22 września 1967 r. w Dobrym Mieście) – Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się wdrażaniem strategii promocyjnych, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami u kluczowych klientów. Studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń a od 2006 r. jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w firmach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.Mieszka wraz z rodziną niedaleko Dobrego Miasta. Interesuje się muzyką, gra na gitarze i perkusji, lubi rower i narty biegowe.

Paweł Strzelecki
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Dołączył do Grupy Suez na początku 2017 roku obejmując rolę Dyrektora Rozwoju Suez Polska. Jest odpowiedzialny za pozycjonowanie firmy na rynku gospodarki odpadami, relacje z sektorem publicznym, przygotowanie i wdrożenie nowych Projektów i Inwestycji. Podstawowym celem strategicznym jest przygotowanie firmy do funkcjonowania w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym. Hasło Suez „Zero Waste” oznacza potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie Recyklingu i „Energy from Waste”; Zanim dołączył do SUEZ, przez kilkanaście lat związany z rynkiem Ochrony Środowiska zarówno w gospodarce Odpadowej jak i Wodnej. Z wykształcenia prawnik.

Gospodarka wodna

Mariusz Gajda
Ministerstwo Środowiska

Jest absolwentem Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył w 1980 r. Jego tematem pracy dyplomowej był model matematyczny skutków katastrofy zapory wodnej we Włocławku. Po ukończeniu studiów pracował w firmach projektowych, wykonawczych oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Od 1988 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i consultingu w budownictwie wodnym, stosując innowacyjne rozwiązania, m.in. pierwsze w Polsce zamknięcia gumowe na jazach i aluminiowe wrota śluzowe. Wykonał też elektrownię wodną w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach, dzięki której zostało wyeliminowane ogrzewanie węglowe w schronisku. Zaprojektował kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych. Był też doradcą Energi SA i PGE Energia Odnawialna SA w zakresie energetyki wodnej. W latach 1998-2000 był doradcą Ministra Ochrony Środowiska, a w latach 2001-2002 dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym okresie był również przewodniczącym rady nadzorczej ZZW Niedzica – Sromowce SA. W latach 2005-2007 zorganizował powstanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, którego był pierwszym prezesem.

Iwona Koza
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Iwona Koza,  p. o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Ukończyła Akademię Rolniczą w Szczecinie ze specjalizacją Ichtiologia, Eksploatacja Zasobów i Ochrona Morza oraz studia podyplomowe na SGGW ze specjalizacją Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Z gospodarką wodną związana od 1986 r., kiedy zaczynała karierę w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w Departamencie Ochrony Wód. Współtwórczyni obowiązującej ustawy Prawo wodne. W latach 2007-2009 zastępca prezesa KZGW, a po 2009 r. związana z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od 27 listopada 2015 r. p. o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 5 września 2017 r. minister środowiska powołał Panią Iwonę Kozę na Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich.

Piotr Czarnocki
Ministerstwo Środowiska

 - absolwent MSOŚ na UW, a także Zarządzania Projektami w SGH,

-  wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA, FS, POIIŚ, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego,  a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce,  w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych, obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Środowiska,

 - udział programowaniu PF 2014-2020, w tym w szczególności w zakresie typu projektów 2.1.5 POIiŚ – Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach miejskich,

- autor i tłumacz  „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”.

Dorota Jakuta
Izba Godpodarcza ,,Wodociągi Polskie”

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była wiceprezesem Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, zajmowała stanowisko dyrektora wydziału w urzędzie wojewódzkim, później dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. Od 2004 roku jest pracownikiem biura Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a od 2012 roku jej Dyrektorem, obecnie Prezesem. Reprezentując Izbę zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych dotyczących sektora wod-kan. Nadzoruje ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Od 2014 roku jest Sekretarzem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W 2017 roku została powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącego Krajowej Izby Gospodarczej. Aktywnie działa również na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszczy, przewodniczącą rady, a także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie jest radną Sejmiku oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Za działalność publiczną i społeczną odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Krystian Szczepański
Instytut Ochrony Środowiska

Krystian Szczepański - Dyrektor IOŚ-PIB jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Tomasz Strzelecki
SUEZ Woda

Do Grupy SUEZ dołączył na początku 2015 roku, obejmując stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w spółce Ondeo Polska. Do jego zakresu odpowiedzialności należy pozyskiwanie nowych Klientów wśród samorządów oraz przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zainteresowanych długoterminową współpracą w zakresie zarządzania oraz eksploatacji infrastruktury wodno-ściekowej. Wcześniej, przez ponad 10 lat związany był z branżą produkcyjną oraz branżą ochroną środowiska, pracując dla takich przedsiębiorstw jak Thompson czy Saur. Jest sygnatariuszem umowy PPP zawartej w 2012 roku pomiędzy Gminą Konstancin a Grupą Saur. Od lipca 2015 roku jest włączony w realizację umowy PPP w Mławie, gdzie nadzoruje działalność Ondeo Polska oraz odpowiada za kontakty z samorządem lokalnym. Pozazawodowo udziela się charytatywnie jako czynny członek klubu „Rotary – Konstancin”.

Sławomir Kowalewski
Burmistrz Mławy

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława, ur. 8 stycznia 1964 r. w Mławie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uprawiał profesjonalnie kolarstwo szosowe – od 1983 r. w barwach klubu MKS Jurand Ciechanów, a w latach 1987-89 jako zawodnik CWKS Legia Warszawa. Od września 1987 r. pracował w Szkole Podstawowej w Wiśniewie, gdzie pełnił funkcję dyrektora, natomiast od 2002 r. zajmował stanowisko dyrektora Mławskiej Hali Sportowej. W 2006 r. został wybrany burmistrzem Mławy i funkcję tę sprawuje do dziś.

Odnawialne źródła  energii

Wojciech Andrzejewski
Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Radca prawny, wspólnik. W Kancelarii kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. Wspiera Klientów w negocjacjach kluczowych kontraktów zakupowych (energii elektrycznej i gazu, w tym bazujących na standardzie EFET), w zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym (compliance), a także w przygotowaniu propozycji legislacyjnych w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem URE oraz przed sądami (m.in. w sprawach koncesyjnych, taryfowych, zwolnień z zasady TPA oraz w sprawach wymierzenia kar). Doradza przedsiębiorstwom energetycznym oraz odbiorcom energochłonnym w zakresie ich bieżącej działalności w obszarze regulowanym prawem energetycznym.

Arnold Rabiega
Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Arnold Rabiega - prawnik, specjalista w zakresie regulacji sektora energetycznego, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. Jest założycielem pierwszej
w Polsce spółdzielni energetycznej oraz współautorem koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Przy tworzeniu rozwiązań dla energetyki rozproszonej współpracował m.in. z Ministerstwem Energii czy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doradza w procesach inwestycyjnych wielu polskim i zagranicznym firmom z sektora energetycznego

Aleksander Sobolewski
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 26 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Wojciech Ignacok
PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka. Od lat związany z PEC Geotermia Podhalańska S.A. w tym przez większość tego okresu jako prezes lub wiceprezes. Przeprowadził firmę przez ważny okres związany z jej rozwojem - uruchomieniem i funkcjonowaniem geotermalnego systemu ciepłowniczego, pozyskaniem i rozliczeniem wielomilionowych inwestycji finansowanych przez międzynarodowe instytucje w tym Bank Światowy, Unię Europejską, Duńską Agencję Ochrony Środowiska, GEF, USAID, DEPA. W ramach własnej działalności gospodarczej nadzorował inwestycje infrastrukturalne w całej Polsce w tym Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry - Modernizacja Węzła Wodnego, Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Maciej Kopański
ENGIE Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał w grupie Skanska. Doświadczenie w zakresie energetyki zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem realizującym projekty związane z utrzymaniem ruchu w Elektorciepłowni Warszawskiej w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce.

Circural economy

Piotr Barczak
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska

Piotr Barczak urodził się w Koszalinie w 1984 roku. Studiował w Poznaniu i Bremie. Piotr posiada tytuł magistra Geografii ze specjalizacją w Gospodarce Przestrzennej i Rozwoju Regionalnym. Zdobył również liczne dyplomy ukończenia szkoleń dot. ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu. Barczak rozpoczął swoją karierę zawodową jako geodeta w prywatnej firmie prowadzącej techniczne analizy obszarów miejskich i przybrzeżnych. W 2010 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. W 2011 roku został wysłany do Brukseli, aby wzmocnić wydział polityki ochrony środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.
Po udanej Polskiej Prezydencji w Radzie UE postanowił odejść ze służby dyplomatycznej i dołączył do świata organizacji pozarządowych, gdzie pracował w tematach gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbingu w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ. Piotr wrócił do Brukseli w 2013 roku aby dołączyć do zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) i pracować w tematach zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Obecnie jest odpowiedzialny za politykę odpadów w EEB, reprezentującym głos około 140 europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Stoi on na czele grupy roboczej ds. odpadów EEB, która składa się z ekspertów z państw członkowskich z praktycznym doświadczeniem w zakresie prewencji i zarządzania odpadami. Ściśle współpracuje z Zero Waste Europe, innymi organizacjami pozarządowymi, jak również z gminami, miastami i progresywnym przemysłem w temacie bardziej ambitnego podejścia do gospodarki odpadami.

Tomasz Wojciechowski
Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz, przewód doktorski w dyscyplinie kształtowanie środowiska otwarty na UTP w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa). Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Stara się metodą małych kroków tworzyć rozwiązania na niwie lokalnej (pierwsze polskie Repair Cafe, Zoomy Fashion Circular).

Michał Jan Cichy
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Dr inż. Michał Jan Cichy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Wraz ze Stowarzyszeniem zajmuje się promowaniem strategii ciągłego zapobiegania zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania (Czystsza Produkcja). Wykładowca i konsultant, brał udział we wdrożeniach systemów zarządzania środowiskowego, a także w innych działaniach i projektach naukowych oraz wdrożeniowych. Ekspert Czystszej Produkcji, Licencjonowany Rzeczoznawcy FSN-T NOT ds. Czystszej Produkcji, absolwent studiów podyplomowych „CSR - Strategia Odpowiedzialnego Biznesu” (Akademia Leona Koźmińskiego), Redaktor Naczelny czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce”.

Elżbieta Szadzińska
Federacja Konsumentów

Politolog, wiceprezes Federacji Konsumentów.  Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa produktu, w tym artykułów dla małych dzieci, oraz kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną konsumpcją. Jako ekspert FK bierze udział w pracach komitetów technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem Rady Normalizacyjnej PKN i Rady ds. Akredytacji PCA, a także Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. edukacji i promocji w ramach Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. Bierze udział w pracach grup roboczych europejskich organizacji konsumenckich BEUC i ANEC. Od 2004 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Marzena Smol
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Absolwentka Ochrony Środowiska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz Zarządzania Projektem Międzynarodowym (Politechnika Częstochowska). Jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej. Ekspert w Międzyresortowym zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i funduszy europejskich. Dorobek naukowy dr Smol stanowi ponad 75 publikacji naukowych, w tym 19 z listy czasopism naukowych części A, monografia, rozdziały w książkach oraz materiały konferencyjne. Jest wykonawcą licznych projektów badawczo-wdrożeniowych krajowych (NCBiR, NCN) i międzynarodowych (EIT Raw Materials, UE, H2020).

Edyta Urbaniak-Konik
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Magister prawa, ukończone studia podyplomowe z gospodarowania odpadami (SGGW). Posiada 25 lat doświadczenia w branży odpadowej. Od wielu lat związana z grupą SUEZ (dawniej: SITA), w tym 11 lat w funkcji członka zarządu SITA Starol. Pracowała w zespołach odpowiedzialnych za zaprojektowanie, finansowanie, budowę i zarządzanie instalacjami do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, stałych i płynnych o rocznym przepływie odpadów ponad 250 tys. ton. Członek Międzynarodowego Komitetu Technicznego Grupy SUEZ odpowiedzialnego za rekomendowanie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów. Obecnie Dyrektor Marketingu Strategicznego odpowiedzialna za rozwój w obszarze odpadów przemysłowych. Dokonała publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz popularno-naukowych.

Julia Patorska
Deloitte

Julia posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe. Przez kilka lat pracowała jako urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie zajmowała się tematami finansowania infrastruktury z funduszy pozabudżetowych. Julia posiada szeroką wiedzę na tematy związane z finansowaniem inwestycji publicznych, w tym także w formule PPP. Realizowała projekty z różnych sektorów wspierając zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Ponadto od kilku lat rozwija usługi doradcze w obszarze analiz społecznych i ekonomicznych, m.in. doradzała w zakresie prognozowania wydatków strukturalnych na poziomie krajowym i UE, zajmowała się oceną wpływu regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, a ponadto prowadziła badania nad rozwojem regionalnym w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą. W ostatnich latach prowadziła projekty dotyczące interdyscyplinarnych badań środowiska i danych ekonomii środowiska oraz zasobów naturalnych. Jest ekspertem zewnętrznym Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP oraz od 2017 roku jest przewodniczącą Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Jędrzej Bujny
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k – SMM Legal

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Andrzej Karol Gawłowski
Związek Celowy Gmin MG-6

Andrzej Gawłowski Ekonomista i samorządowiec. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej SGH. Manager gospodarki odpadami, zarządzający przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej oraz związkami międzygminnymi branży komunalnej. Członek KIGO, KFDZOM oraz Stowarzyszenia „Biorecykling”. Był członkiem sejmowych komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz komisji europejskiej. Był także członkiem Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. Aktywny publicysta, propagator koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Komentator bieżących wydarzeń branżowych. Współautor opracowań naukowych z obszaru samorządowego i komunalnego. Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Małgorzata Gołębiewska
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska

Od 2008 roku urzędnik w Komisji Europejskiej. Od 2014 roku administrator w Dyrekcji Generalnej Środowisko (DG ENV), w wydziale zajmującym się zarządzaniem odpadami. Wcześniej w Dyrekcji Generalnej od Zmian Klimatycznych (DG CLIMA) zajmowała się emisjami CO2 z transportu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. Ukończyła również studia podyplomowe ze zrównoważonego rozwoju w School of Oriental and African Studies przy Uniwersytecie Londyńskim.

Agnieszka Sadowska-Konczal
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Małgorzata Izdebska
Gmina Wołomin

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku architektura krajobrazu. W samorządzie gminnym od 2003 roku. Od początku związana z projektami gospodarki odpadami. Ekspert edukacji ekologicznej. Inicjatorka programu „Czysty Wołomin” – programu edukacyjno-informacyjnego wspierającego wdrożenie w gminie Wołomin selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Przez lata związana z sektorem pozarządowym, gdzie koordynowała kampanie i projekty informacyjno-edukacyjne poświęcone gospodarce odpadami, o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Obecnie na stanowisku sekretarza w gminie Wołomin, gdzie odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Pasjonatka dzikiej przyrody.

Elżbieta Olędzka

Socjolog, ekspert ds. komunikacji społecznej i partycypacji obywatelskiej. Od 1999 roku kieruje firmą O.K.E.J. PRACOWNIA zajmującą się przygotowaniem i realizacją programów konsultacji społecznych – zarówno w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych, jak i planowania przestrzennego. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach z dziedziny dialogu społecznego i  partycypacji obywatelskiej. Posiada Certyfikat Mediatora z Listy krajowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Równolegle ukończył Podyplomowe Studium „Finansów i Bankowości” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  Ponadto ukończył profesjonalne szkolenia z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ryzyka kredytowego. Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Menedżer Samorządu Terytorialnego”. W latach 1998-2006 radny Rady Powiatu w Wieluniu, a następnie członek Zarządu Powiatu Wieluńskiego. Od latach 2006–2014 radny Rady Miejskiej w Wieluniu.  W tym okresie przez 2 lata piastował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Od 2014 roku Burmistrz Wielunia. Dąży do wprowadzenia systemu zarządzania odpadami komunalnymi – gospodarki o obiegu zamkniętym .  Wieluń jako miasto samowystarczalne energetycznie to priorytet w najbliższych planach i działaniach. 

Kinga Świtalska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wcześniej Młodszy specjalista ds. energii w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Ukończone studia na Politechnice Poznańskiej na kierunku Technologie Ochrony Środowiska. Obecnie realizuje studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Maciej Krzyczkowski
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, odpowiedzialny za system ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce. Członek Komitetu art. 49 ds. EMAS przy Komisji Europejskiej. Członek Technicznej Grupy Roboczej Wspólnotowego Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) ds. dokumentu referencyjnego w branży gospodarki odpadami. Członek Komitetu Technicznego ds. Środowiska przy Polskim Centrum Akredytacji. Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Wągrowska
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Katarzyna Wągrowska - autorka książki "Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej" i bloga ograniczamsie.com. Prowadzi projekt bezodpadowego życia w swoim domu. Magister stosunków międzynarodowych na poznańskim UAM. Członkini Poznańskiej Kooperatywy spożywczej, pomysłodawczyni projektu Givebox Poznań. 

Maciej Greinert
Zastępca Burmistrza Polic

Maciej Greinert – urodzony w Koszalinie w 1961 roku. Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Ukończył studia podyplomowe: zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zarządzanie wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej. Przez 27 lat związany z Zakładami Chemicznymi w Policach. W latach 1994-1998 radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policach. Od 1 marca 2015 r. zastępca Burmistrza Polic. Odpowiedzialny między innymi za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami.

Michael Lowe
TOMRA

Michael Löwe jest wiceprezesem ds. Rozwoju w firmie TOMRA Systems Sp. z o.o., odpowiedzialnym za rynki  Europy Środkowo-Wschodniej, członek zespołu ds. Zarządzania C & EE, a także członek zespołu Extended Management w grupie TOMRA. Karierę rozpoczął w firmie TOMRA w 1994 roku, zaraz po ukończeniu studiów inżynierskich . Pracował na kilku stanowiskach w Niemczech i Norwegii, zanim przystąpił do międzynarodowego zespołu ds. Rozwoju firmy w Askerze. Był bardzo zaangażowany w przygotowanie TOMRY do depozytu, konsultowanego i wspieranego przez rząd chorwacki w jego wysiłkach na rzecz dalszego rozwijania istniejącego systemu depozytowego w schemat państwowy. Od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. był członkiem zespołu w Nowej Południowej Walii / Australii. Michael Löwe jest żonaty i ma dwie córki i  syna.

Współpraca biznesu i administracji w eksporcie zielonych technologii

Wojciech Ponikiewski
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ekonomista i dyplomata. Absolwent HZ w Poznaniu i studiów podyplomowych we Francji i Belgii. W MSZ od 1990. W swojej karierze dyplomatycznej przebywał na kilku placówkach zagranicznych, w tym w Nowym Jorku (w St. Przedstawicielstwie RP przy ONZ) oraz dwukrotnie w Rzymie. W latach 2010-2015 - jako Ambasador w RW i na Malcie. Pracował również jako ekspert ONZ w Nowym Jorku i Nairobi (UNEP). W MSZ piastował funkcje dyrektora kilku departamentów m.in. ds. Ekonomiczno-Społecznych ONZ (1998-2001), Zagranicznej Polityki Ekonomicznej (2008-2009), Ameryki (2009-2010) oraz Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka (2015-2016). Obecnie wicedyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej. Autor Spacerownika – „Rzym i jego Czarna Arystokracja”.

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Ministerstwo Energii

Economist, a graduate in marketing and management at Warsaw School of Economics in Poland. Her experience got enriched during her stays abroad. In Germany, she was charged with conducting business research on Polish market. In Spain, being responsible for market analysis, she was commissioned to examine opportunities for getting a global Canadian company into Central and Eastern European markets. Twice was she involved in organisation of Climate Change Conferences for United Nations. In 2013 she held the post of the Head of the Organisation COP19 responsible of the governmental relations, security, venue production, promotion and city cooperation. In 2008, she was the Coordinator of Promotion and Information Division at the COP14 team in the Ministry of the Environment, being responsible for coordination of promotion, education and information about Climate Change. Creator of the three social campaigns about climate change. Moreover, she is the inventor of GreenEvo – Green Technology Accelerator. The project, headed by Ms Agnieszka Kozłowska-Korbicz since 2009, aims to transfer the best Polish green technologies worldwide, as well as share our experiences and knowledge, and to build international pipeline through B2B meetings. GreenEvo is a brand of Ministry of the Environment which guarantees that the promoted technologies have been thoroughly checked and that they are of the best quality. She is also the National Designated Contact Point of Climate Technology Centre and Network (CTCN), UNCCC. In 2015 Ms Agnieszka Kozłowska-Korbicz has got an award New Europe 100 Challengers: innovation leaders in Central and Eastern Europe. This list showcases people that will be the drivers of change in Central and Eastern Europe in the near future. Currently, Ministerial Counsellor at the Ministry of Energy, implements the program Clean Energy Hub. Privately, she is a happy mom who enjoys dance theatre as well as extreme sports.

Matthias Rehm
Ambasada Niemiec w Warszawie

Maciej Sypniewski
GRANSIL

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w N.T.I. Sp. z o.o. pracuje od 5 lat, jako specjalista ds. marketingu. Odpowiedzialny jest za obsługę Klientów instytucjonalnych w zakresie gospodarki odpadami i rozwiązań technicznych służących ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Propagator idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rafał Zasuń
Redaktor naczelny portalu WysokieNapiecie.pl

Rafał Zasuń, 43 l. współzałożyciel i redaktor naczelny  WysokieNapiecie.pl, najczęściej czytanego Polsce analitycznego portalu poświęconego energetyce. WysokieNapiecie.pl istnieje od 2013 r., przez ten czas zdołało pozyskać kilkadziesiąt tys. stałych czytelników miesięcznie.  Dziennikarze portalu są rokrocznie nagradzani w prestiżowych konkursach branżowych (m.in. Platynowe Megawaty).

Rafał Zasuń jest absolwentem Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1999-2012 pracował jako dziennikarz i redaktor działu gospodarczego Gazety Wyborczej.

Bogdan Pilch
H. Cegielski - Poznań S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji H.Cegielski – Poznań S.A.

  • Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami z branży gazowej i energetycznej), górnictwa surowców chemicznych i soli oraz konsultingu w renomowanych firmach, w tym międzynarodowych
  • Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami m.in. PGE Energia Odnawialna, GDFSUEZ (ENGIE), Gaz de France, Statoil Polska
  • Praktyczna znajomość oraz szerokie doświadczenie w przygotowaniu strategii firm oraz prowadzenia ich restrukturyzacji wraz z umiejętnościami przygotowania projektów inwestycyjnych oraz nadzoru i zarządzania nimi
  • Wysoka specjalizacja w zakresie prowadzeniu negocjacji kontraktów handlowych
  • Praktyczna znajomość zasad finansowania firm i projektów inwestycyjnych oraz znajomość rynków kapitałowych
  • Edukacja: Akademia Górniczo-Hutnicza (elektronika ze specjalnością automatyka), Poznańska Szkoła Menedżerów (MBA), TEMPUS-PHARE Program (JEP 3293)

Łukasz Porażyński
Ministerstwo Rozwoju

Data urodzenia: 11 lipca 1980 r.

W dniu 8 maja 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym. Od 2008 r. jest związany z Bankiem Zachodnim WBK SA, gdzie początkowo był odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, a następnie został mianowany Dyrektorem Zarządzającym ds. Transformacji Biznesu Detalicznego. Wcześniej pracował z Lloyds Bank w Londynie. Absolwent studiów Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Żonaty, jedna córka.

Biegła znajomość jęz. angielskiego.

Jolanta Okońska-Kubica
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Jolanta Okońska-Kubica; mgr ekonomii,  absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Większość życia zawodowego związana z sektorem prywatnym. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w telekomunikacyjnej korporacji międzynarodowej jak również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Przez dwa lata pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej odzieżowej spółki giełdowej.   Obecnie Prezes Zarządu spółki Centrum Kooperacji Recyklingu -not for profit system Sp. z o.o. - koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  - Krajowego Klastra Kluczowego, współtwórca i Członek zarządu Klastra. Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju ds. minimalizacji wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) - KIS 11. Specjalizacja zawodowa: recykling i zagospodarowanie odpadów , gospodarka o obiegu zamkniętym, klastry, CSR.

Szymon Kościerzyński
Ministerstwo Środowiska

Innowacyjna gmina

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA. W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP. Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Agnieszka Maszkowska
Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

Jakub Koczorowski
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Urodzony 06.09.1980 r. w Poznaniu, ekonomista, jest absolwentem poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełni obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. Z początkiem roku 2017 objął stanowisko Menedżera Sprzedaży Techniki Instalacyjnej – Systemy grzewcze, sanitarne i geotermalne. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Od 2015 członek zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Maciej Kawecki
Ministerstwo Cyfryzacji

Doktor nauk prawnych. Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Marek Orłowski
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Za swoją pracę magisterską uzyskał nagrodę Prezydenta Warszawy. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany jest z elektrycznością i oświetleniem choć w swoim życiu zawodowym zajmował się również ogrodnictwem, budowaniem domów oraz pracą dziennikarską. Mając niespełna 30 lat kierował dużymi zespołami ludzi. Kwalifikacje swoje doskonalił na wyjazdach szkoleniowych w Holandii, Niemczech i Szwecji. Do 2009 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich O.P.C.E. z siedzibą w Paryżu. Od 2004 roku Prezes Polskiego Związku  Przemysłu Oświetleniowego, będącej organizatorem Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku.

Michał Nowik
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Od 13 lat skutecznie w SUEZ Polska wdraża i rozwija rozwiązania informatyczne dedykowane biznesowi. W ciągu ostatnich 6 lat prowadził proces centralizacji usług IT. Zajmuje się szeroko pojętą cyfryzacją na skalę międzynarodową jako narzędziem do zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa opierając proces na trzech filarach: Wartość dla rynku, Wartość dla SUEZ, Analiza i transparentność kompletnego łańcucha wartości w branży odpadowej. Z przyjemnością podzielę się doświadczeniem, tak abyśmy wspólnie wypracowali mapę drogową dla Gospodarki Cyrkularnej w Polsce. Temat ten bardzo dobrze wpisuje się w trend cyfryzacji.

Tomasz Szulc
Gmina Opalenica

Tomasz Szulc – 48 lat, żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny. Nauczyciel z 24-letnim stażem. Były wicestarosta nowotomyski. Od listopada 2014 roku Burmistrz Opalenicy. Wykształcenie wyższe: Papieski Wydział Teologiczny, Akademia Ekonomiczna – Technologia Informacyjna i Informatyka, Politechnika Poznańska – Zarządzanie.

Małgorzata Masłowska-Bandosz
Abrys Sp. z o.o.

Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w firmie ABRYS, zajmującej się kompleksowo ochroną środowiska. Ukończyła Ekologię i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając równocześnie uprawnienia pedagogiczne. Po studiach pracowała jako nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę w firmie ABRYS na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego czasopisma poświęconego ochronie środowiska pn. „Ecomanager”. W 2014 r. opracowała projekt na realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Misja-emisja”, którą realizowała w latach 2014-2015. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem i została doceniona przez Ministra Środowiska w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”, w którym zdobyła I miejsce za najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza. Od stycznia 2015 r. formalnie kieruje Działem Edukacji Ekologicznej i odpowiada za przygotowywanie i realizację kampanii edukacyjnych, organizację i prowadzenie wydarzeń plenerowych związanych z ochroną środowiska (warsztatów, pikników ekologicznych, konferencji itp.), przygotowywanie publikacji edukacyjnych, prowadzenie konkursów ekologicznych i wiele innych. W ciągu roku odpowiada za realizację blisko 50 projektów edukacyjnych, angażując się osobiście w każdy z nich. Tylko w 2016 r. przeprowadziła blisko 150 godzin zajęć poświęconych ochronie środowiska (w tematach odpady, niska emisja, efektywność energetyczna), w których wzięło udział ponad 5000 dzieci w różnym wieku (przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści). Miłośniczka ochrony środowiska i pasjonatka sztuki użytkowej z recyklingu.

Forum RIPOK: Otwarte posiedzenie Rady RIPOK

Sylwia Żak
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO  Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W 2006r. rozpoczęła swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie SITA Polska Sp. z o.o. w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową. Na przełomie 10 lat zdobyła doświadczenie jako specjalista prawa środowiskowego oraz jako kierownik składowis​ka i sortowni odpadów w Tomaszowie Mazowieckim. Od kwietnia 2016 r. dołączyła do zespołu w Agrex-Eco – lidera w dystrybucji maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów. Dzięki praktycznej wiedzy w zarządzaniu odpadami dziś zajmuje się analizą potrzeb operatorów w gospodarce odpadami i doborem efektywnych maszyn i urządzeń do waloryzacji odpadów. Prywatnie zapalona podróżniczka i miłośniczka wspinaczki skałkowej.

Jerzy Starypan
BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.

Jerzy Starypan, absolwent Politechniki Krakowskiej. Od 1990 do 2006r radny miasta Żywiec (dwie kadencje) oraz radny powiatu żywieckiego (dwie kadencje). W latach 1992- 1995 przewodniczący Związku Komunalnego ds. Ekologii w Żywcu. Od 1994r. prezes Spółki z o.o. BESKID ŻYWIEC , której udziałowcami są Gminy Żywiecczyzny, w ramach której realizuje program gospodarki odpadami komunalnymi. Współzałożyciel: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „KOMUNALNIK” w Warszawie. Członek Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Wojciech Muś
SEGO Sp. z o.o.

Wojciech Muś – praktyk i znawca wielu zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Doświadczenie zdobywał na przestrzeni ostatnich dwóch dekad działając na różnych polach branży komunalnej.
Po godzinach trener kolarstwa, prezes i założyciel utytułowanego rybnickiego klubu kolarskiego. Zdobywca licznych laurów w kolarstwie górskim.

Piotr Rozwadowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

mgr inż. Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Od 2007 r. stale związany z toruńskim MPO, najpierw jako Zastępca Prezesa Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Spółki.

Artur Czyżewski
INNEKO Spółka z o.o.

Artur Czyżewski (lat 44) –menadżer, analityk finansowy, ekonomista z dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketingu  oraz podyplomowo Politechniki Śląskiej  wydziału Transportu. Od 15 lat specjalizujący się  w restrukturyzacji spółek, a od roku 2015 związany z branżą odpadową. Obecnie prezes Grupy Kapitałowej Inneko będącej operatorem RIPOK w Gorzowie Wielkopolskim.

Rada programowa

STRONA-ENVICON-KONGRES-1_06

Paweł Chudziński


Prezes Zarządu
Aquanet SA


 
STRONA-ENVICON-KONGRES-1_08

Aleksander Sobolewski


Dyrektor
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu


STRONA-ENVICON-KONGRES-1_10

Piotr Szewczyk


Przewodniczący – Rada RIPOK
Z-ca dyrektora – Związek Komunalny
Gmin, „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
ZUOK „Orli Staw”

Arnold Rabiega

Arnold Rabiega


Prezes Zarządu
Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej


 
jakuta-nc1mq5jobjpyoxuc0towupk1so9v8a7jleycdb32k8

Dorota Jakuta


Prezes Izby Gospodarczej
Wodociągi Polskie


image description

Leszek Świętalski


Sekretarz Generalny
Związek Gmin Wiejskich RP


K.Kawczyński

Krzysztof Kawczyński


Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska
Krajowa Izba Gospodarcza


 
Mizgajski

Andrzej Mizgajski


Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Piotr Rozwadowski

Piotr Rozwadowski


Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu


 
Piotr Barczak_zdjęcie

Piotr Barczak


Koordynator polityk ds. odpadów
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska


 
Roliński

Jarosław Roliński


Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 
Lemlyn

Andre Lemlyn


Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający - Sektor Przemysłowy
SUEZ Polska Sp. z o.o.


 
Piotr Matuszewski

Piotr Matuszewski


Dyrektor ds. rozwoju
Abrys Sp. z o.o.


 
Andrzej Jędrczak

Andrzej Jędrczak


Uniwersytet Zielonogórski


 
Krystian Szczepański

Krystian Szczepański


Instytut Ochrony Środowiska