Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

W trakcie trzech dni kongresu odbywa się kilka sesji obejmujących najważniejsze tematy ochrony środowiska: gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno- ściekową, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy oraz ochrona powietrza.

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku konkursów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska.
Organizator kongresu

 

 

Kongres 2017 w liczbach

800


Uczestników na wszystkich sesjach

60


Prelegentów

6


głównych sesji

127


statuetek i wiele wyróźnień przyznanych w konkursach

Kilkudziesięciu


patronów i patronów honorowych

PROGRAM

Główne sesje tematyczne kongresu

POBIERZ APLIKACJĘ KONGRESU

DZIEŃ I ŚRODA 28 LISTOPADA 2018

10:00

10:00 Uroczyste otwarcie kongresu.

I SESJA INAUGURACYJNA. EFEKTYWNA GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Prowadzący: Piotr Talaga, zastępca redaktor naczelnej "Przeglądu Komunalnego"

program10:15

Długofalowa strategia dla gospodarki odpadami.

              Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

program10:30

Polityka energetyczna Polski. Wsparcie rozwoju technologii.

              Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

program10:45

Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych.

              Anna Moskwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

program11:00

Strategiczne projekty finansowe w zakresie ochrony środowiska.

              Kazimierz Kujda, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

program11:15

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w budowie efektywnego systemu gospodarki odpadami w kraju 

               Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

program11:30

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w budowie efektywnego systemu gospodarki odpadami w kraju

TEMAT: Efektywna gospodarka w obiegu zamkniętym - szanse i zagrożenia dla Polski

MODERATOR: Piotr Talaga, zastępca redaktor naczelnej "Przeglądu Komunalnego".

Paneliści: Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Anna Moskwa, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Kazimierz Kujda, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

program

12:30

 Przerwa na kawę

program13:30

ZAKOŃCZENIE SESJI

PRZERWA NA LUNCH

 

II SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI (sesja równoległa z sesjami III, IV)

Prowadzący: Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

program13:00

Planowanie gospodarki odpadami. Plany i realizacja celów Ministerstwa Środowiska dotyczących gospodarki odpadami.

             Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

program13:15

Możliwości finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów.

              Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

program13:30

Kontrola gospodarki odpadami z wykorzystaniem nowych uprawnień i narzędzi

             Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

program13:45

Rozporządzenia Komisji Europejskiej w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

             Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego

program14:00

Nowelizacja ustawy o odpadach. Co wymaga poprawy?

              Daniel Chojnacki, Kancelaria DZP

program14:10

Przerwa na lunch

 

program15:10

Budowa efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce – konieczne zmiany

             Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

program15:25

ZSI UNISOFT - zintegrowany system informatyczny klasy ERP dla wielobranżowych przedsiębiorstw sektora usług                            publicznych

              Wojciech Stefaniak, Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu, UNISOFT Sp. z o.o.

program15:35

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w świetle najnowszych unijnych projektów legislacyjnych

             dr inż. Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska

program15:50

PANEL DYSKUSYJNY

Temat: Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w kraju
Moderator: Krzysztof Kawczyński
Paneliści: dr inż. Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska
                   Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
                    Prelegenci

III SESJA: GOSPODARKA WODNA (sesja równoległa z sesjami II i IV)

Prowadząca: Kalina Olejniczak, miesięcznik Wodociągi-Kanalizacja, ABRYS Sp. z o.o.Blok I               Taryfy

program 13:00

Proces weryfikacji taryf po zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


program 13:15

Wpływ zmian regulatora na przedsiębiorstwa wod-kan.

              Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k.Blok II              Rozszerzona odpowiedzialność producenta

program 13:25

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w branży wod-kan

              Klara Ramm, członek prezydium EurEau

program 13:40

Nowe zanieczyszczenia w systemach zaopatrzenia wody

             Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

program 13:55

Edukacja ekologiczna na przykładzie Aquanet 

              Dorota Wiśniewska, Aquanet Spółka Akcyjna

program 14:05

Katalog wody pitnej

              Przedstawiciel branży przemysłu chemicznego

program 14:20

PRZERWA NA LUNCH

program 15:00

PANEL DYSKUSYJNY

             Zanieczyszczenia chemiczne w wodzie – kto powinien być za to odpowiedzialny
             Moderator
: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”

IV SESJA: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDACH (sesja równoległa z sesjami II i III)

program 13:00

Plany gospodarki niskoemisyjnej.

             Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

program 13:15

Kierunki wsparcia działań samorządów.

             Piotr Machański, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

program 13:30

Efektywne zarządzanie majątkiem komunalnym 

program 13:45

Efektywne formy finansowania inwestycji w ochronę środowiska w oparciu o środki publiczne i prywatne – możliwe                                modele współpracy

             dr hab. Zbigniew Grzymała prof. nadzw. SGH

program 14:00

Najwyższa jakość i dostępność usług publicznych (komunalnych) – modele i sposoby realizacji przez samorząd polski i               europejski

program 14:15

PRZERWA NA KAWĘ

program 14:45

Działania samorządu na rzecz czystego powietrza

              Daniel Wolny, Urząd Miasta Katowice

program 15:00

Odnawialne źródła energii w gospodarce lokalnej

program 15:15

System selektywnej zbiórki drogą gmin do wymaganych poziomów recyklingu i odzysku

            Marcin Chełkowski KIGO 

 

program 15:30

Transport niskoemisyjny i inteligentne systemy transportowe

              Andrzej Kowol, PKM Tychy Sp. z o.o.

 

program 15:45

PANEL DYSKUSYJNY

Temat: Ochrona środowiska to stymulator rozwoju gospodarczego oraz wzrostu jakości życia mieszkańców
Moderator
: Andrzej Porawski
Paneliści:
Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny ZGW RP, Artur Michalski, zastępca prezesa NFOŚiGW, przedstawiciel MIiR Piotr Machański, wybrani prelegenci

19:30 Uroczysta Gala Kongresu ENVICON w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria

DZIEŃ II CZWARTEK 29 LISTOPADA 2018

V SESJA: ENERGIA Z ODPADÓWBlok I               Waste to Energy w obecnym i kształtującym się systemie gospodarki odpadami

                          Prowadzący: dr.inż. Aleksander Sobolewski. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 

program 10:00

Termiczne przekształcanie odpadów a cele wynikające z polityki GOZ

              Magda Gosk, Ministerstwo Środowiska

program 10:15

Perspektywa wykorzystania paliwa z odpadów, ograniczenie prawne i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów jako                    źródła energii odnawialnej. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie odpadów

              Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Energii*

program 10:30

Potencjał i doświadczenie polskiej firmy z branży energetycznej w budowie ITPOK

             dr inż. Jerzy Mirosław, RAFAKO

program 10:40

Waste to Energy niezbędnym elementem krajowego systemu gospodarki odpadami

             dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

program 10:55

Dlaczego w gospodarce o obiegu zamkniętym niezbędny jest Waste to Energy?

              Paweł Strzelecki, Dyrektor ds. rozwoju SUEZ Polska

program 11:05

Aktualny potencjał paliw RDF na rynku i kierunki ich wykorzystania

              dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

program 11:20

Blok wielopaliwowy Fortum Zabrze – rola paliwa RDF, przykład dla krajowej energetyki.

             Przedstawiciel, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

program 11:35

PRZERWA NA KAWĘ

program 12:05

Odpady kaloryczne pozostałe z przetwarzania odpadów komunalnych nie kwalifikujące się do recyklingu – propozycje                      postępowania

              Jacek Połomka, Rada RIPOK

program 12:20

Bariery wykorzystania energii z odpadów w ciepłownictwie

             Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

program 12:35

PANEL DYSKUSYJNY:

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE FRAKCJI RDF OBECNIE I PO 2020 ROKU
Moderator:
dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Paneliści:
- Magda Gosk
- Andrzej Kaźmierski
- Paweł Strzelecki
- dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
- Jacek Połomka, Rada RIPOK
- przedstawiciel Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o
- Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

program 13:35

PRZERWA NA KAWĘBlok II              Nowe instalacje i nowe wymagania dla procesu termicznego przekształcania odpadów

                             Prowadzący: dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

program 13:55

Zmiany regulacji prawnych w zakresie gospodarki żużla oraz ograniczenia związane z Circular Economy:

              Ella Stengler, CEWEP, Bruksela

program 14:10

Energia z odpadów – uwarunkowania prawne:

             Andrzej Drewniak, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

program 14:25

Waloryzacja żużla po procesie termicznego przekształcania odpadów w ZTPO w Krakowie

             Jakub Bator, Krakowski Holding Komunalny S.A

program 14:40

Przerwa na lunch

program 15:40

Instalację Waste to Energy w bardzo bliskiej perspektywie na przykładzie instalacji w Gdańsku

             Grzegorz Walczukiewicz, Prezes Zarządu Port Czystej Energii Sp. z o.o. w Gdańsku

program 15:55

Plany budowy największej instalacji WtE w Polsce

              Piotr Karczewski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie

program 16:10

Perspektywy budowy kolejnych instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce

              dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka

program 16:25

PANEL DYSKUSYJNY

TEMAT: Planowane inwestycje i nowe wyzwania dla instalacji waste to energy
Moderator:
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Pająk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Paneliści:
- prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
- Jakub Bator
- Ella Stengler
- Grzegorz Walczukiewicz
- Andrzej Drewniak

program 16:55

PRZERWA NA KAWĘBlok III             Zielona energia z termicznego przekształcania odpadów

                             Prowadzący: dr Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

program 17:15

Uwarunkowania prawne wynikające z nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii

             Przedstawiciel, Ministerstwo Energii*

program 17:30

Doświadczenia ZTPO Kraków w zakresie pozyskiwania zielonych certyfikatów

             Jacek Kołodziejczyk, Krakowski Holding Komunalny S.A.

program 17:45

BAT dla instalacji WtE

              Daniel Chojnacki, Kancelaria DZP

program 17:55

Zakres niezbędnych badań odpadów w celu uzyskania zielonych certyfikatów

             dr Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

VI SESJA: INNOWACJE, ENERGETYKA, INWESTYCJE I WODY OPADOWE W BRANŻY WOD-KAN

 

Blok I              Innowacje i energetyka w wod-kan

program 10:00

Oczyszczalnia XXI wieku jako gospodarstwo przyszłości

              Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Tychy </

program 10:15

Jak branża ochrony środowiska w Polsce, w tym branża wodociągowo-kanalizacyjna, mogą się wpisać w nową politykę                  klimatyczno-energetyczną i w nowe ramy finansowe UE do 2030 roku

              Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

program 10:30

Przemiany energetyczne w systemach zaopatrzenia w wodę

             dr Jędrzej Bylka, Politechnika Poznańska

program 10:45

Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie danych
             z benchmarkingu IGWP

             Adam Gołębiewski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

program 11:00

Potencjał energetyczny osadów ściekowych

              Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

program 11:15

Inteligentne aglomeracje a zrównoważony rozwój infrastruktury komunalnej – koncepcja circular economy w obiegu                       wody  i gospodarce bioodpadami

             Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska

program 11:30

PANEL DYSKUSYJNY
             Temat: Potencjał energetyczny branży wod-kan

program 12:30

PRZERWA NA KAWĘ

 

Blok II              Współpraca Polski z Ukrainą

program 13:00

Potrzeby inwestycyjne zlewni rzeki Bug po stronie ukraińskiej

             Jurij Żerlicym, Public Organization Smart City and Ecosystem

program 13:15

Wystąpienie partnera

program 13:25

Możliwości wsparcia inwestycji wodno-ściekowych na Ukrainie

             Anna Czyżewska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

program 13:40

Przerwa na lunch

 

Blok III            Wody opadowe – szanse i zagrożenia

program 14:40

Gmina jako beneficjent prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi

              Kseymena Rosiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

program 14:55

Opłaty za deszczówkę- jak to zrobić?!

              dr. Jędrzej Bujny, SMM Legal

program 15:05

Retencja i zarządzanie wodami opadowymi - Projekt LIFE realizowany w Radomiu

             Jerzy Frączek, RadomKlima

program 15:30

PANEL DYSKUSYJNY

VII SESJA:OCHRONA POWIETRZA

 

Blok I            Ograniczenia niskiej emisji – plany i rozporządzenia

program 10:00

Planowane efekty wprowadzania programu „Czyste powietrze”

             Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze”*

program 10:15

Ograniczanie niskiej emisji w strategii Ministerstwa Środowiska

             Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Środowiska

program 10:30

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce w kontekście ochrony powietrza

             Tadeusz Skobel, Ministerstwo Energii*

program 10:45

Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach programów walki z niską emisją

             Anna Król, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

program 11:00

PANEL DYSKUSYJNY
             Temat: Perspektywy działania programu „Czyste Powietrze”

program 12:00

PRZERWA NA KAWĘ

 

Blok II           Ochrona powietrza – wyzwania dla miast i samorządów

                      Prowadzący: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

program 12:30

Wpływ przemysłu na jakość powietrza

              Przedstawiciel, Instytut Ochrony Środowiska

program 12:45

Perspektywa ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach poprzez rozwój elektromobilności 

              Anna Skarbek - Żabkin, Forum Elektromobilności 

program 13:00

Nowe technologie badania jakości powietrza

              Prezentacja partnera

 

program 13:15

PRZERWA NA LUNCH

program 14:15

Wpływ jakości paliw na stan powietrza 

             Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 

program 14:30

Metody oceny zapachowej jakości powietrza na terenach miejskich 

             Izabela Sówka, Politechnika Wrocławska

program 14:45

Nowe technologie ograniczania niskiej emisji

              Wystąpienie partnera

program 14:55

Działania branży ciepłowniczej zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza

              Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

program 15:10

Ograniczenie wtórnego pylenia. Doświadczenia praktyczne w zakresie czyszczenia i mycia ulic w Krakowie

             Henryka Kultys, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
             dr hab. inż. Agnieszki Generowicz prof. PK, Politechnika Krakowska

program 15:25

Jak poprawić jakość powietrza w Polsce

              Andrzej Guła, Krakowski Alarm smogowy

program 15:40

Edukacja mieszkańców w kwestii spalania odpadów

             Małgorzata Masłowska, Abrys Sp. z o.o.

program 15:55

Straż miejska praktyczne doświadczenia w zakresie nielegalnego spalania odpadów

             Mariusz Sumara, Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach..

program 16:10

PANEL DYSKUSYJNY

Temat: Ochrona powietrza – wyzwania dla miast i samorządów - działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji
Moderator:
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

VIII SESJA: STREFA START UP I INNOWACJE

       

    Sesja organizowana przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną

STARTUP BATTLE - prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla branży ochrony środowiska
Przestrzeń wymiany doświadczeń dla start-upów, inkubatorów przedsiębiorczości oraz NGOS’s
Możliwości finansowania projektów rozwojowych
Zapotrzebowania branży ochrony środowiska na technologie
Współpraca międzypokoleniowa – współpraca i zrozumienie pracownikami różnych pokoleń
Jak „sprzedać” swój pomysł i być zauważonym
Jak wyszukiwać kreatywnych i innowacyjnych pracowników
Współpraca wielu jednostek, tworzenie klastrów wiedzy
Luka kompetencyjna - zapotrzebowanie pracodawców, umiejętności studentów a możliwości uczelni
Panel dyskusyjny: Jak połączyć biznes z nowymi technologiami. Jak wykorzystać potencjał naukowy i innowacyjny.

IX SESJA: GOSPODARKA ODPADAMI I FORUM RIPOK

       

    Sesja organizowana przy współpracy z Radą RIPOK

 

Blok I          Strategia zmian systemu zagospodarowania odpadów komunalnych

                    Prowadzący: Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK

program 10:00

Rola RIPOK i Instalacji Zastępczych w systemie gospodarki odpadami

             Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

program 10:15

Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw gospodarki komunalnej

              Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

program 10:30

Zmiany w systemie zbierania i ukierunkowania odpadów do instalacji przetwarzających odpady w regionie z instalacjami                RIPOK/MBP i ITPOK

              Piotr Rozwadowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Toruń

program 10:45

Strategia zmian w systemie zbierania i przetwarzania odpadów w ostatnich latach – ewolucja RIPOK w Regionalne                         Centrum Recyklingu

             Michał Turkiewicz, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lubań

program 11:00

Nagrodzone maszyny i nowości dla RIPOK od Agrex-Eco

              Sylwia Żak, Agrex-Eco

program11:15

Poziomy recyklingu oraz działania wspomagające ich osiągnięcie 

              Piotr Szewczyk, Rada RIPOK 

program 11:25

PANEL DYSKUSYJNY

Temat: Perspektywy zmian sieci instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych - miejsce RIPOK w systemie

Moderator: Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK

program 12:10

PRZERWA NA KAWĘ

 

Blok II          Zagospodarowanie bioodpadów - potencjał energetyczny i materiałowy

                    Prowadzący: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

program 12:40

Bioodpady - zbieranie, przetwarzanie, zagospodarowanie produktów fermentacji i kompostowania

              dr inż. Emilia Den Boer, Politechnika Wrocławska

program 12:55

Perspektywy rozwoju rynku dla instalacji fermentacji odpadów bio

             Jarosław Warczygłowa, Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

program 13:10

Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych

              Adam Musiała, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy

program 13:25

PRZERWA NA LUNCH

 

Blok III          Jak skutecznie wdrażać selektywne zbieranie odpadów

program 14:25

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – konieczność wdrożenia i proponowane modele funkcjonowania i cykl życia                produktu. Cel wdrażania i rozliczanie osiąganych efektów

              dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

program 14:40

Gospodarka odpadami - kluczowym czynnikiem oceny jakości zarządzania gminą. Stan aktualny
              i perspektywa 2020-2030

              Joanna Leoniewska-Gogola, Atmoterm SA

program 14:55

Edukacja – postępowanie z odpadami, ograniczanie wytwarzania odpadów – szkoła, gmina, media.

              Dorota Tanaś-Michalak, Urząd Miejski w Gdańsku

program 15:10

PANEL DYSKUSYJNY.

Temat: Edukacja ekologiczna – jak zwiększyć selektywną zbiórkę i ograniczyć wytwarzanie odpadów
Jak poprawić jakoś wyselekcjonowanego odpadu
Moderator: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
Paneliści:
prelegenci
Krzysztof Baczyński, Coca-Cola HBC Polska

program 19:30

Finał konkursu Puchar Recyklingu, Teatr Capitol

DZIEŃ III PIĄTEK 30 LISTOPADA 2018 

X SESJA:GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

       

    Sesja organizowana przy współpracy z RECONOMY I INNOWO

 

Blok I          Kierunki rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

                    

program 10:00

Gospodarka odpadami jako ważny filar GOZ 

             Magda Gosk, Ministerstwo Środowiska

program 10:15

Gospodarka o obiegu zamkniętym (temat i tytuł do ustalenia) 

              Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*

program 10:30

Kierunki rozwoju ochrony środowiska w zakresie circular economy.

   

program 10:45

Strategia i rozwój GOZ w przedsiębiorstwie. Czy to się opłaca?

              dr Agnieszka Sznyk, RECONOMY, INNOWO

program 11:00

Gospodarka Obiegu Zamkniętego - nowe wyzwania dla modelu kształcenia

              dr hab. inż. Krzysztof Pikoń,

program 11:15

Gospodarka o obiegu zamkniętym - europejska wizja w polskich realiach

              Krzysztof Hornicki, INTERSEROH

program 11:30

Metody monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym

             dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

program 11:45

Świat bez Odpadów i Zobowiązania roku 2025 – odpowiedź Coca-Cola na wyzwania w ochronie środowiska

              Katarzyna Borucka, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.o

program 12:00

PRZERWA NA KAWĘ

 

Blok II          Nowe modele Biznesowe GOZ

program 12:00

Ekonomia współdzielenia. Recykling odzieży i tekstyliów

program 13:00

PRZERWA NA LUNCH

 

Blok III        Sektorowa perspektywa GOZ

program 14:00

Elektromobilność

program 15:30

Problem marnowania żywności

              Przemysł opakowaniowy

program 15:30

PANEL DYSKUSYJNY

TEMAT: Jak pogodzić oczekiwania konsumentów z celami biznesowymi firm
Moderator:
w ustaleniach
Paneliści:
prelegenci
Katarzyna Borucka, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.o

 

Dodatkowe informacje:

*Organizator zastrzega, że program jest w trakcie przygotowywania i może ulec zmianie
** Organizator zastrzega, że temat jest w trakcie przygotowywania i może ulec zmianie

Komitet honorowy

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Urodzony w 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 - 1990 pracował, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990-1998 i 1999-2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.16 listopada 2015 powołany na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od września do grudnia 2016 pełnił obowiązki Ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.11 grudnia 2017 objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Kazimierz Kujda
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, inżynierem elektrykiem, ekonomistą, specjalistą w dziedzinie zarządzania. Od października 2015 roku zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zwłaszcza w sferze ekologii. Poprzednio już dwukrotnie pracował w Zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym cztery lata na stanowisku Prezesa Zarządu. Ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.
W 1986 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w roku 1996 uzyskał z wyróżnieniem dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bliskie związki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął w 1998 roku. Pełnił w NFOŚiGW najpierw funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu (1998-2000), a następnie Prezesa Zarządu (2000-2002) oraz eksperta (2002-2004). Ponownie Prezesem Zarządu NFOŚiGW był w latach 2006-2008, wcześniej zaś Zastępcą Prezesa (2005-2006). Dodatkowe doświadczenie w dziedzinie ekologii oraz w związanych z nią kwestiach finansowych, budżetowych i inwestycyjnych nabył w latach 1998-2001 i 2006 jako członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Obecne stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni (po raz trzeci) od 18 grudnia 2015 roku.

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jadwiga Rotnicka
Senator RP, Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska

profesor Jadwiga Rotnicka Senator RP nieprzerwanie od 2007 roku, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Środowiska.Wieloletni nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Doktoryzowała się na UAM w Poznaniu, habilitowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ma w dorobku ponad 50 publikacji naukowych, jest promotorem licznych prac magisterskich, promotorem i recenzentem prac doktorskich.Samorządowiec, od roku 1990 do roku 2007 nieprzerwanie radna Rady Miasta Poznania, w latach 1992-1998 przewodnicząca Rady Miasta.

Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obok działalności politycznej zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. 

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE). Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, Wice, a od 2014r Współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący Klubu PSL w Parlamencie Europejskim.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów. Doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Anna Moskwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Podsekretarz stanu. Absolwentka stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego rynku pracy- HR, rekrutacje, postępowania przetargowe w zakresie rynku, fundusze UE w zakresie rynku pracy oraz innowacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami UE od roku 1999 pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, jednej z największych polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Przez wiele lat odpowiadała za współpracę międzynarodową, głównie w Europie, ale także poza kontynentem. Pełniła funkcję Prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami. Wieloletnia animatorka Ruchu Światło- Życie. W ostatnim czasie pracowała jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Joanna Kulczycka

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Marek Olszewski

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Marek Olszewski pracę samorządowca rozpoczął w 1990 roku.
Był współzałożycielem komitetu obywatelskiego w Gminie Lubicz i współautorem programu wyborczego przed pierwszymi wolnymi wyborami samorządowymi w 1990 roku. W wyniku tych wyborów został radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. W styczniu 1992 roku został wybrany Wójtem Gminy Lubicz. Funkcje tę, odnawianą w kolejnych wyborach, pełni do dnia dzisiejszego.
Od 1999 roku jako członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, później wiceprzewodniczący, a obecnie Przewodniczący zajmuje się ogólnopolską działalnością samorządową. Jest twórcą zaproponowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP nowego modelu finansowania polskiej oświaty.
Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), a przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) oraz Dyplomem Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej (2015).

Zygmunt Frankiewicz 
Związek Miast Polskich, prezes Zarządu

Zygmunt Frankiewicz, dr hab. inż., urodził się w 1955 roku w Gliwicach. W 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Śląską i przez wiele lat był  pracownikiem naukowym tej uczelni. W latach 1979-1993 pracował w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie w 1987 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a następnie w 1994 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od roku 1996-2003 działalność naukową kontynuował jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Systemów Technicznych na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.W latach 1990-2002 pracował na rzecz miasta jako radny Rady Miejskiej w Gliwicach. W latach 1990-1993 był przewodniczącym Komisji ds. Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a od lutego 1993 roku - Przewodniczący Rady Miejskiej. Od 1995 do 2015 roku był przewodniczącym regionalnego stowarzyszenia - Śląski Związek Gmin i Powiatów. W 2015 został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich na prezesa tej organizacji.Zygmunt Frankiewicz jest uznawany za jednego z najlepszych prezydentów miast w Polsce. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Jest m.in. laureatem prestiżowej dla środowiska samorządowego nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. prof. Michała Kuleszy.

Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.
Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Krzysztof  Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami.Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych.Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Barbara Kozłowska
Ekspert Rady RIPOK

Dr inż.Barbara Kozłowska

 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”(2015 r.);
 • generalny projektant „Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami Przemysłowymi i Niebezpiecznymi dla ośmiu województw” 1998;
 • lokalny koordynator projektu TEMPUS II w programie 3‑STEPS (Starter TEnvironmental Problem Solution) w Politechnice Łódzkiej (1999-2002) – prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska dla grup opiniotwórczych (nauczyciele, politycy, pracownicy administracji, dziennikarze);
 • regionalny koordynator dla województwa łódzkiego w ramach projektu „Pomoc dla Polski przy wdrażaniu Dyrektywy Rady 96/61/WE sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)" -2000-2002;
 • ekspert w projekcie „Phare PL00070302 -Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń” Realizowanym przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i firmę Project Management (PM-Ireland) (2003);
 • koordynator projektu Baltic University Urban Forum (BUUF) na terenie miasta Łodzi;
 • wykładowca - IV Program Indykatywny Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE w zakresie gospodarki odpadami w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych (2005);
 • wykładowca - V Program Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare w zakresie wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla przedstawicieli administracji publicznej (2008);
 • pomysłodawca, organizator i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi (2012 – IV edycja);
 • ekspert Rady RIPOK;
 • członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, obecnie Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;
 • członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Łódzkim do 2008 r., obecnie członek regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;.

Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1976 do chwili obecnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.m.in.

 • samodzielność naukowa w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • ekspert Ministerstwa Środowiska,
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012),
 • ekspert i konsultant szeregu polskich miast podejmujących budowę spalarni odpadów,
 • konsultant budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów w Warszawie (ZUSOK - 1997 do 2001),
 • opiniodawca dla NFOŚiGW realizowanych na etapie budowy a aktualnie eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych a także od kilku lat eksploatowanych spalarni osadów ściekowych,
 • członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2004 do chwili obecnej),
 • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2014 do chwili obecnej),

Izabela Sówka
Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr,   - studia wyższe z tytułem mgr inż. ukończyła w 1997 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  W marcu 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na etacie profesora w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełni m.in. funkcję Kierownika Zakładu oraz akredytowanego Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Zakładu Inżynierii i Ochrony Atmosfery Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Koordynatorka i współkoordynatorka, wykonawca badań naukowych oraz komercyjnych, w tym z zakresu oddziaływania zapachowego m.in. w ramach projektów pt.  Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej oraz. Monitoring uciążliwości zapachowej pochodzenia rafineryjno-bytowego z wykorzystaniem technologii elektronicznego nosa. Specjalności i zakres zainteresowań naukowych: metody poboru oraz pomiaru i przemiany chemiczne zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, planowanie i opracowywanie metodyki badań związanych z zanieczyszczeniem powietrza, opracowywanie oraz testowanie narzędzi statystycznych i matematycznych do oceny jakości powietrza atmosferycznego, metody identyfikacji zmian  w powietrzu o charakterze globalnym, metody oceny śladu węglowego w środowisku, skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem atmosfery.

Paweł Chudziński
Prezes Zarządu Aquanet S.A.

 Absolwent Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika, specjalizacja Systemy i Urządzenia Energetyczne. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 1990-1998 pełnił funkcje Radnego Miasta Poznania w tym Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W latach 1985 – 1995 zatrudniony w H. Cegielski Poznań S.A. pełniąc między innymi funkcje zastępcy Szefa Biura Restrukturyzacji. Od 1995 roku w Aquanet w tym od 1998 roku członek zarządu a od 1999 Prezes Zarządu. Twórca metody benchmarkingowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie wodociągowym Autor wielu publikacji do miesięczników branżowych takich jak: „Wodociągi i Kanalizacja” i „Kierunek Wod-Kan”. Przewodniczącej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Były członek Rady Nadzorczej Fasing – Katowice oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej „H. Cegielski Poznań S.A” oraz były Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wyróżniony w ramach Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, jako współautor książki pt.:” Prywatyzacja gospodarki komunalnej – dlaczego tak, dlaczego nie”. Autor rozprawy doktorskiej pt.: „Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych". Zjazd Filozoficzny Poznań 2015 „Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem z punktu widzenia etyki biznesu. „Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Krzysztof Pikoń
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚ Profesor Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor programu Clean Fossil and Alternative Fuels Energy i dyrektor ds. Edukacji Innoenergy Central Europe. Autor ponad 120 publikacji naukowych, promotor 2 prac doktorskich i ponad 70 prac magisterskich. Brał udział w około 40 projektach naukowo-badawczych, w tym kierował 7 indywidualnymi projektami badawczymi, zarówno europejskimi, jak i przemysłowymi. Zainteresowania badawcze to: gospodarka obiegu zamkniętego , analizy oddziaływania na środowisko, analizy cyklu życia (LCA), a także paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów oraz inne technologie zawiązane z gospodarką odpadami.

Leszek Świętalski
Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA.
W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP.

Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski, od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku -sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rada Miasta Poznania - był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej - wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 wygrał wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie do RM Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 sprawował funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. W 2015 roku otrzymał tytuł Samorządowca 25-lecia, przyznany przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota.

 Agnieszka Sznyk
Prezes Zarządu INNOWO

Dr Agnieszka Sznyk jest Prezesem Zarządu i fundatorka organizacji pozarządowej Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, działającej w obszarze wspierania rozwoju innowacji i implementacji zmian systemowych w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.Jest doktorem nauk przyrodniczych SGGW w Warszawie i absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Public Relations i  Komunikacji. Od lat związana z sektorem NGO, pracowała m.in dla WWF, organizacji ekologicznej, gdzie koordynowała liczne ogólnopolskie i międzynarodowe kampanie na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.Ma doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów unijnych z obszaru circular economy i zrównoważonej produkcji i konsumpcji m.in. Horyzont 2020 czy EEA Grants.Autor licznych raportów m.in. Innowacje 2015, “Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”.

 Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2017r wice Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz dodatkowo w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Klara Ramm
Członek prezydium EurEau

Klara Ramm ukończyła studia wyższe na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, a obecnie zajmuje się w Veolii rozwojem sektora usług komunalnych.Od 2006 roku czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora.

Prelegenci 2018

 EFEKTYWNA GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Urodzony w 1956 r. w Żabiance. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. W 1980 ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 - 1990 pracował, jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990-1998 i 1999-2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 roku zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność). W latach 1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.16 listopada 2015 powołany na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od września do grudnia 2016 pełnił obowiązki Ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.11 grudnia 2017 objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Kazimierz Kujda
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kazimierz Kujda jest doktorem nauk technicznych, inżynierem elektrykiem, ekonomistą, specjalistą w dziedzinie zarządzania. Od października 2015 roku zasiada w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zwłaszcza w sferze ekologii. Poprzednio już dwukrotnie pracował w Zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym cztery lata na stanowisku Prezesa Zarządu. Ukończył wyższe studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.
W 1986 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, a w roku 1996 uzyskał z wyróżnieniem dyplom MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Bliskie związki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął w 1998 roku. Pełnił w NFOŚiGW najpierw funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu (1998-2000), a następnie Prezesa Zarządu (2000-2002) oraz eksperta (2002-2004). Ponownie Prezesem Zarządu NFOŚiGW był w latach 2006-2008, wcześniej zaś Zastępcą Prezesa (2005-2006). Dodatkowe doświadczenie w dziedzinie ekologii oraz w związanych z nią kwestiach finansowych, budżetowych i inwestycyjnych nabył w latach 1998-2001 i 2006 jako członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Obecne stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni (po raz trzeci) od 18 grudnia 2015 roku.

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Anna Moskwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Podsekretarz stanu. Absolwentka stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego rynku pracy- HR, rekrutacje, postępowania przetargowe w zakresie rynku, fundusze UE w zakresie rynku pracy oraz innowacji. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami UE od roku 1999 pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań- Fundacji Nowy Staw, jednej z największych polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Przez wiele lat odpowiadała za współpracę międzynarodową, głównie w Europie, ale także poza kontynentem. Pełniła funkcję Prezesa spółki Quality and Development Institute zajmującej się audytami oraz szkoleniami. Wieloletnia animatorka Ruchu Światło- Życie. W ostatnim czasie pracowała jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Piotr Talaga

Redaktor naczelny wydawnictw Abrys

Wykładowca uniwersytecki na UAM. Od początku lat 90. związany z prasą regionalną. Zajmował się problematyką samorządową, społeczną i gospodarczą. Pełnił funkcje redaktora naczelnego „Poznań Magazine” i „Życia Konina”, zastępcy redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” oraz inne funkcje kierownicze w poznańskich mediach. Był sekretarzem Rady Programowej „Radia Merkury”, pracownikiem administracji samorządowej odpowiedzialnym za promocję Funduszy Europejskich. Laureat (wraz z Krzysztofem M. Kaźmierczakiem) m. in.  Nagrody Watergate przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego oraz Posnaniana Nagrody im. Józefa Łukaszewicza (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu) – za książkę Sprawa Ziętary. Zbrodnia i klęska państwa. Współtwórca książek związanych z historią poznańskiej prasy oraz NSZZ „Solidarność” w Wielkopolsce. Otrzymał również inne nagrody za pracę dziennikarską (m.in. „Ostre Pióro” od Business Centre Club, wyróżnienie honorowe Nagrody im. Wojciecha Dolaty od SDP, „Osobowość Dziennikarska” od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

GOSPODARKA ODPADAMI

Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej – studia interdyscyplinarne prowadzone również na wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obok działalności politycznej zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. 

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE). Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, Wice, a od 2014r Współprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Przewodniczący Klubu PSL w Parlamencie Europejskim.

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów. Doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Krzysztof Kawczyński (ur. 1958 r. w Płońsku ) – mgr inżynier, specjalność organizacja i zarządzanie oraz gospodarka odpadami. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Mechaniczno-Technologiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania (1984 r.), jak również Studium Pedagogiczne Szkolnictwa Zawodowego (1983 r.) oraz Instytutu Psychologii Społecznej (1984 r.). Ponadto ukończone kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz państwowy kurs kwalifikacyjny do udziału w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od czasu ukończenia studiów zawodowo związany z przedsiębiorczością prywatną, w tym tworzeniem i prowadzeniem przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w optymalizacji systemów gospodarki odpadami, w tym we wdrażaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Działalność w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, w tym Prezydium Rady i Członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015 – 2020. Udział w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych. Działalność publicystyczna i wydawnicza w prasie branżowej. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji branżowych, w tym jako wykładowca.

Wojciech Stefaniak
UNISOFT Sp. z o.o.

Wojciech Stefaniak (ur. 22 września 1967 r. w Dobrym Mieście) – Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu w firmie UNISOFT Sp. z o.o. Zajmuje się wdrażaniem strategii promocyjnych, szkoleniami, a także analizami wymagań oraz prezentacjami u kluczowych klientów. Studia ukończył w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Karierę zawodową zaczynał jako programista w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od 1993 roku pracuje w olsztyńskim oddziale firmy, początkowo jako specjalista ds. wdrożeń a od 2006 r. jako jego dyrektor. Realizował wiele wdrożeń w firmach różnych branż: wodociągach, ciepłownictwie, gospodarce odpadami, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych.Mieszka wraz z rodziną niedaleko Dobrego Miasta. Interesuje się muzyką, gra na gitarze i perkusji, lubi rower i narty biegowe.

Kazimierz Borkowski
Fundacja PlasticsEurope Polska

dr inż. Kazimierz Borkowski - od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych
w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Kazimierz Borkowski jest związany z przemysłem od ponad dwudziestu lat na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, poprzednio jako Dyrektor Zarządzający firmy Arkema Sp. z o.o., polskiej filii międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce. Zna biegle angielski i francuski, oraz posługuje się niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Sławomir Mazurek
Ministerstwo Środowiska

Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Ukończył politologię ze specjalnością systemy polityczne i samorząd lokalny, a także Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Jest również absolwentem IESE Business School.  Pierwsze doświadczenia zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w 2001 roku pracował w Gabinecie Ministra. Następnie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim pracował dla jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za fundusze europejskie. W latach 2003-2006 był rzecznikiem prasowym w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie. W latach 2006-2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Ministra Środowiska, był członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2007 roku. Następnie w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odpowiedzialny był za promocję funduszy europejskich. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Później prowadził własną działalność gospodarczą, realizując projekty z zakresu komunikacji i doradztwa strategicznego.

 

Paweł Ciećko
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995 r.), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Zootechniczny. Studia podyplomowe Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kierunek Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie. Od 11 lat pełnił funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aktualnie pełni obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współautor publikacji o stanie środowiska, ekspert Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Członek Narodowej Rady Ekologicznej, Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Wykładowca Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

GOSPODARKA WODNA

Łukasz Ciszewski
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

 Klara Ramm
Członek prezydium EurEau

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDACH

Zbigniew Grzymała

dr hab. Zbigniew Grzymała prof. nadzw. SGH

Związany z SGH od 1991 r. Od 2011 r. kieruje Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów. Bliska jest mu problematyka gospodarki komunalnej, w tym restrukturyzacji tej gospodarki, analizy przedsiębiorstwa – przede wszystkim przedsiębiorstwa komunalnego (szczególnie gospodarki odpadami), analizy strategicznej organizacji (tworzenia strategii rozwoju organizacji, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego) analizy budżetu gminy. Wykonał z tych tematów wiele  ekspertyz dla podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w analizie i ocenie efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, studiach wykonalności projektów inwestycyjnych, a także ekonomii sektora publicznego, polityce gospodarczej oraz  polityce przestrzennej. Zajmuje się również  ekologistką, gospodarką miejską i  zarządzaniem nieruchomościami. Często jest proszony przez różne podmioty z sektora publicznego i prywatnego o wystąpienia dotyczące wymienionych zagadnień.

Daniel Wolny 

Urząd Miasta Katowice 

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Inżynieria Energetyczna i Chłodnicza.Absolwent studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, matematyki oraz audytingu energetycznego. Nauczyciel akademicki. Wykładowca i uczestnik wielu szkoleń i kursów związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.Od 2003 roku zawodowo związany z audytingiem energetycznym obiektów kubaturowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Autor i współautor kilkuset audytów energetycznych oraz kilkudziesięciu innych opracowań branżowych.Obecnie Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zajmującego się planowaniem energetycznym, wzrostem efektywności energetycznej i ochroną powietrza.

ENERGIA - WASTE TO ENERGY

Aleksander Sobolewski
 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 26 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Paweł Strzelecki
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Dołączył do Grupy Suez na początku 2017 roku obejmując rolę Dyrektora Rozwoju Suez Polska. Jest odpowiedzialny za pozycjonowanie firmy na rynku gospodarki odpadami, relacje z sektorem publicznym, przygotowanie i wdrożenie nowych Projektów i Inwestycji. Podstawowym celem strategicznym jest przygotowanie firmy do funkcjonowania w warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym. Hasło Suez „Zero Waste” oznacza potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie Recyklingu i „Energy from Waste”; Zanim dołączył do SUEZ, przez kilkanaście lat związany z rynkiem Ochrony Środowiska zarówno w gospodarce Odpadowej jak i Wodnej.Z wykształcenia prawnik, Doświadczenie zdobywał zarówno jako Dyrektor Rozwoju firmy SOCOTEC jak i Członek Zarządu firm z Grupy SAUR, ENERIS.W życiu prywatnym pasjonat sportów motorowych, podróży i żeglarstwa morskiego.

Tadeusz Pająk
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 1976 do chwili obecnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.m.in.

 • samodzielność naukowa w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • ekspert Ministerstwa Środowiska,
 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012),
 • ekspert i konsultant szeregu polskich miast podejmujących budowę spalarni odpadów,
 • konsultant budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów w Warszawie (ZUSOK - 1997 do 2001),
 • opiniodawca dla NFOŚiGW realizowanych na etapie budowy a aktualnie eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów komunalnych a także od kilku lat eksploatowanych spalarni osadów ściekowych,
 • członek Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2004 do chwili obecnej),
 • członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2014 do chwili obecnej),

WODY OPADOWE, INNOWACJE, BADANIA I ROZWÓJ

 Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z prawa patentowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, zarządzania funduszem europejskim, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Od 2000r. Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, a od 2017r wice Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 2001r. Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. W latach 2006-2015 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Realizacji Projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” oraz dodatkowo w okresie 2010-2014 Doradca Prezydenta w zakresie infrastruktury drogowej. Uczestnik licznych zespołów doradczych i eksperckich, rzecznik patentowy i autor kilku patentów. Kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1,2 mld zł. Przeprowadził modernizację tyskiej oczyszczalni ścieków czyniąc ją najbardziej efektywną energetycznie oczyszczalnią w Europie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ksymena Rosiek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Ksymena Rosiek – naukowiec, dydaktyk, pracownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Łącząc zainteresowania z dziedziny zarządzania środowiskiem i przemysłu  specjalizuje się w kwestiach związanych z rozwojem zrównoważonym. W szczególności  interesuje się ekosystemami miasta, zieloną i niebieską infrastrukturą, a więc między innymi kwestiami  wody i efektywności energetycznej. Gospodarowanie wodami opadowymi z perspektywy ekonomicznej, koszty i korzyści środowiskowe w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) są przedmiotem obecnie prowadzonych badań. Uczestnik międzynarodowych zespołów badawczych oraz wieloletni współpracownik   badaczy  z Japonii,  z którymi próbuje przenosić doświadczenia polskiej transformacji  w dziedzinie ochrony środowiska, ryzyka ekologicznego, gospodarowania wodami  i  energetyki na grunty innych krajów rozwijających się.

Jędrzej Bujny
Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k – SMM Legal

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Warszawie. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor i współautor ponad stu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

OCHRONA POWIETRZA

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz krajowych i zagranicznych studiów podyplomowych. Pracował w administracji rządowej i samorządowej. Wielokadencyjny wójt Gminy Stare Bogaczowice. W latach 2000-2015 reprezentował polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 2002-2014 obserwator, z-ca i członek Komitetu Regionów UE, gdzie był członkiem Prezydium KR oraz przewodniczył Komitetowi CAFA. W latach 2000-2015 członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, a od 2015 r. Sekretarz Generalny ZGWRP. Laureat Nagrody im. G. Palki (2009 r.) w dziedzinie ogólnopaństwowej, za aktywną działalność w najwyższych strukturach europejskich.

 STREFA START UP I INNOWACJE

Małgorzata Masłowska-Bandosz
Abrys Sp. z o.o.

Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w firmie ABRYS, zajmującej się kompleksowo ochroną środowiska. Ukończyła Ekologię i Zarządzanie Zasobami Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając równocześnie uprawnienia pedagogiczne. Po studiach pracowała jako nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 36 w Poznaniu, a następnie rozpoczęła pracę w firmie ABRYS na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego czasopisma poświęconego ochronie środowiska pn. „Ecomanager”. W 2014 r. opracowała projekt na realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji pn. „Misja-emisja”, którą realizowała w latach 2014-2015. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem i została doceniona przez Ministra Środowiska w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza”, w którym zdobyła I miejsce za najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą ochrony powietrza. Od stycznia 2015 r. formalnie kieruje Działem Edukacji Ekologicznej i odpowiada za przygotowywanie i realizację kampanii edukacyjnych, organizację i prowadzenie wydarzeń plenerowych związanych z ochroną środowiska (warsztatów, pikników ekologicznych, konferencji itp.), przygotowywanie publikacji edukacyjnych, prowadzenie konkursów ekologicznych i wiele innych. W ciągu roku odpowiada za realizację blisko 50 projektów edukacyjnych, angażując się osobiście w każdy z nich. Tylko w 2016 r. przeprowadziła blisko 150 godzin zajęć poświęconych ochronie środowiska (w tematach odpady, niska emisja, efektywność energetyczna), w których wzięło udział ponad 5000 dzieci w różnym wieku (przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści). Miłośniczka ochrony środowiska i pasjonatka sztuki użytkowej z recyklingu.

GOSPODARKA ODPADAMI I FORUM RIPOK

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

Sylwia Żak
AGREX-ECO Sp. z o.o.

Specjalista ds. Kluczowych Klientów, AGREX-ECO  Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Politechnice Częstochowskiej. W 2006r. rozpoczęła swoją karierę zawodową w międzynarodowej firmie SITA Polska Sp. z o.o. w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową. Na przełomie 10 lat zdobyła doświadczenie jako specjalista prawa środowiskowego oraz jako kierownik składowis​ka i sortowni odpadów w Tomaszowie Mazowieckim. Od kwietnia 2016 r. dołączyła do zespołu w Agrex-Eco – lidera w dystrybucji maszyn i urządzeń do przetwarzania odpadów. Dzięki praktycznej wiedzy w zarządzaniu odpadami dziś zajmuje się analizą potrzeb operatorów w gospodarce odpadami i doborem efektywnych maszyn i urządzeń do waloryzacji odpadów. Prywatnie zapalona podróżniczka i miłośniczka wspinaczki skałkowej.

Krzysztof Pikoń
Politechnika Śląska

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. PŚ Profesor Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor programu Clean Fossil and Alternative Fuels Energy i dyrektor ds. Edukacji Innoenergy Central Europe. Autor ponad 120 publikacji naukowych, promotor 2 prac doktorskich i ponad 70 prac magisterskich. Brał udział w około 40 projektach naukowo-badawczych, w tym kierował 7 indywidualnymi projektami badawczymi, zarówno europejskimi, jak i przemysłowymi. Zainteresowania badawcze to: gospodarka obiegu zamkniętego , analizy oddziaływania na środowisko, analizy cyklu życia (LCA), a także paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów oraz inne technologie zawiązane z gospodarką odpadami.

Piotr Rozwadowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

mgr inż. Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Od 2007 r. stale związany z toruńskim MPO, najpierw jako Zastępca Prezesa Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Spółki.