Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa 2 dni, w trakcie których odbędzie się 7 sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. Tematy sesji to:

  • Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
  • Gospodarka odpadami: recycling, bioodpady, rozszerzona odpowiedzialność producenta
  • Gospodarka wodna: susza, powodzie, odzysk wody, mikroplastiki i farmaceutyki
  • Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów

Kongresowi towarzyszy także wspaniała, uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

Organizator kongresu

Kongres 2019 w liczbach

600


Uczestników na wszystkich sesjach

98


Prelegentów

10


głównych sesji

91


statuetek i wiele wyróźnień przyznanych w konkursach

55


patronów i patronatów honorowych

PROGRAM - JUŻ WKRÓTCE

Główne sesje tematyczne kongresu