Krzysztof Iwaniuk
Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

Dorota Jakuta
Prezes Zarządu Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

 Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska