ORGANIZATORZY

abrys.1ABRYS jest liderem na polskim rynku ochrony środowiska w obszarze działalności wydawniczej, organizowania kongresów, konferencji i szkoleń oraz działań związanych z edukacją ekologiczną.

Jesteśmy wydawcą czasopism, periodyków i książek branżowych. Organizujemy międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne konferencje oraz największy w Polsce Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Przygotowujemy zagraniczne wyjazdy studyjne, podejmujemy współpracę ze znaczącymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami oraz firmami. Jesteśmy właścicielem branżowych serwisów informacyjnych i edukacyjnych. Wspieramy firmy zewnętrzne w budowaniu wizerunku odpowiedzialnej społecznie i propagującej zachowania ekologiczne organizacji. Przeprowadzamy akcje edukacji ekologicznej w miastach i gminach. Nagradzamy najciekawsze postawy ekologiczne, organizujemy konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Realizujemy kampanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska zarówno dla firm jak i instytucji.

Naszą misją jest dostarczanie informacji i wiedzy w celu maksymalizacji efektów ekologicznych, ekonomicznych oraz organizacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Wyróżnia nas:

 • Doświadczenie – od ponad dwudziestu pięciu lat zdobywamy i przekazujemy wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
 • Kompleksowość – nasze produkty i usługi uzupełniają się, tworząc skuteczne narzędzie promocji dla podmiotów w branży ochrony środowiska.
 • Otwartość – cechuje nas indywidualne i elastyczne podejście w relacjach z naszymi partnerami.

ABRYS współpracuje z najważniejszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytucjami oraz firmami zajmującymi się ochroną środowiska. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych specjalistów z branży. Jesteśmy przekonani, że bezstronna informacja i rzetelna edukacja, które zapewniamy, przynosi wymierne korzyści środowisku, w którym żyjemy i w którym żyć będą nasze wnuki.

mtppol-eco-system

Międzynarodowe Targi Poznańskie to lider polskiego przemysłu targowego. Posiadają ok. 55% udziału w rynku targowym w Polsce i są pierwszym organizatorem targów w Europie Środkowo-Wschodniej. MTP znajdują się na 25. miejscu wśród europejskich ośrodków targowych pod względem wielkości posiadanej infrastruktury. Są właścicielem terenu o powierzchni 213,2 ha, w tym terenu wystawowego z obiektami i terenami administracyjnymi wielkości 22,9 ha. Targi dysponują 16. przestrzennymi, klimatyzowanymi pawilonami, wieloma przestrzeniami do rozmów i spotkań biznesowych, zapleczem bankietowym, a także terenem otwartym z możliwością parkowania 2 000 samochodów.

MTP są organizatorem wielu targów skierowanych do gości zarówno z Polski, jak i całego świata. Wśród licznych spotkań odbywających się w Poznaniu, niewątpliwie jednym z ważniejszych są Targi POL-ECO-SYSTEM.

Dzięki połączeniu czterech imprez branżowych targi POL-ECO-SYSTEM stały się największym w Polsce wydarzeniem poświęconym osobom poszukującym innowacyjnych rozwiązań i technologii z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Czytelny podział ekspozycji oraz dopasowanie wydarzeń do salonów tematycznych wnosi nową jakość w kalendarz imprez branżowych:

 • sprzyja efektywnej wymianie doświadczeń świata biznesu, nauki, polityki, mediów i środowisk opiniotwórczych
 • ułatwia odnalezienie potrzebnych informacji na targach oraz skraca czas dotarcia Klienta do Wystawcy
 • daje szansę na pełniejsze wykorzystanie potencjału edukacyjnego i biznesowego imprezy

Salony targów POL-ECO-SYSTEM:

 • AQUA – TECH – Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przeciwpowodziowa    

 • GREENPOWER – Salon Czystej Energii

 • ECO-PROTECT – Technologie Ochrony Środowiska 

 • RECYKLING – Salon Gospodarki Odpadami i Recyklingu 

 • KOMTECHNIKA – Salon Techniki Komunalnej 

 • CITY TRANS PROJEKT – Transport Zrównoważony

 • SMART REGION – Salon Produktów i Usług dla Samorządów     

Zwiedzającym targi POL-ECO-SYSTEM są m.in.:

 • przedstawiciele samorządów i sektora wojskowego

 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i zakłady utylizujące, składujące i przetwarzające odpady

 • oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne i zarządy melioracji

 • zakłady energetyczne, elektrociepłownie i elektrownie

 • zarządy dróg i zieleni miejskiej

 • zarządcy nieruchomości i spółdzielnie mieszkaniowe

 • rolnicy i leśnicy

 • zarządcy obiektów sportowych

 • zakłady przemysłowe i największe firmy produkcyjne.