O KONGRESIE

O KONGRESIE

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment to najbardziej rozpoznawalne spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce. W tym roku odbędzie się w dniach 16-17 października, jak od wielu lat na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM. W tym roku po raz pierwszy nazwa kongresu została dopełniona słowem Environment, aby jeszcze bardziej podkreślić jej charakter.

Kongres już od dwudziestu lat jest miejscem spotkań osób zainteresowanych tematem ochrony środowiska. Jego celem jest wypracowanie wspólnej strategii działań dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, którą Polska i kraje Europy będą wdrażały w najbliższych latach. Zagadnienia, które poruszamy podczas dwudniowego Kongresu to m.in. system gospodarowania odpadami – analiza i prognozy rozwoju, zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, energetyka, ochrona powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz zrównoważony transport. Odbiorcami wydarzenia są przedstawiciele organów państwowych i samorządu terytorialnego, administracji publicznej, przedsiębiorstw komunalnych, firm prywatnych, organizacji pozarządowych, a także szerokie grono naukowe i studenci.

Kongres ENVICON Environment jest obecnie największym wydarzeniem w branży ochrony środowiska w kraju. W 2016 gościł ponad 700 uczestników. Corocznie, przygotowując program, współpracujemy z właściwymi ministerstwami, a w szczególności z Ministerstwem Środowiska. Wyznaczamy nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej.

Spotkajmy się w październiku na największym wydarzeniu związanym z ochroną środowiska w Polsce!