Gala

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu ENVICON Environment wypełnionego prezentacjami, ciekawymi dyskusjami oraz nowymi kontaktami, będzie uroczysta Gala, która odbędzie się w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

W programie:

- wręczenie nagród i wyróżnień osobom i instytucjom szczególnie  zaangażowanym
w działania na rzecz ochrony środowiska
- prowadzenie Gali przez Tomasza Kammela
- koncert zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz
- uroczysty bankiet

 Data: 16.10.2017r. (poniedziałek), godz.19:30
 Miejsce: Teatr Wielki w Poznaniu im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9

Udział w Gali obowiązuje w ramach zgłoszenia na Kongres.

Konkursy

Puchar recyklingu

Organizowany od 2000 roku konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Celem tego konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie podmiotów które wdrożyły najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. Uczestnicy walczą o prestiżowy tytuł „Tygrysa Recyklingu”, Puchary Recyklingu i statuetki w poszczególnych kategoriach

Więcej o konkursie na:
http://www.pucharrecyklingu.pl

Promotor Czystej Energii

Tytuł Promotora Czystej Energii jest przyznawany osobom działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju, energetycznego, a także jednostkom prowadzącym działania edukacyjne lub inwestycyjne, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Konkurs promuje i wspiera działania, które wywarły wyraźny pozytywny wpływ na rozwój odnawialnych zasobów energii w Polsce. Docenia także działania edukacyjne i inwestycje, wyróżniające się innowacyjnością i osiągających najwyższe efekty ekologiczne w obszarze szeroko rozumianej czystej energii.

Więcej o konkursie na:
 http://www.czysta-energia.abrys.pl/konkurs-promotor-czystej-energii/

Ekoodpowiedzialni w biznesie

Celem konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw z branży przemysłowej, które podejmują zróżnicowane inicjatywy przyjazne środowisku oraz prowadzą działania inwestycyjne, edukacyjne lub informacyjne Do konkursu zgłaszać się mogą przedsiębiorstwa, które w 2016 r. zrealizowały proekologiczne przedsięwzięcia oraz prowadziły politykę społecznej odpowiedzialności, uwzględniając w swoich działaniach CSR.

Więcej o konkursie na:
http://ecomanager.pl/

Nagroda Pracy Organizacyjnej im. Wojciecha Dutki

Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska

Więcej o konkursie na: http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/nagroda-pracy-organicznej/

Dyrektor Roku Zakładu Oczyszczania Miasta

Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Przegląd Komunalny” i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami

Więcej o konkursie na: http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/dyrektor-roku/