ENERIS już po raz drugi Partnerem Generalnym Kongresu ENVICON

ENERIS sp. z o.o. (spółka działająca pod marką ENERIS Ochrona Środowiska) to polski lider ochrony środowiska specjalizujący się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz niskoemisyjnej energetyki ze źródeł odnawialnych.

ENERIS Ochrona Środowiska. Naszym głównym celem jest jakościowa poprawa standardu życia mieszkańców Polski. W tworzeniu i doskonaleniu naszych technologii środowiskowych wspierają nas ośrodki badawczo–rozwojowe oraz renomowane firmy technologiczne działające w Europie i poza jej granicami. Do tej pory ENERIS realizowała bądź z powodzeniem uczestniczyła w przedsięwzięciach z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz we wdrażaniu czystych technologii energetycznych, na terenie Europy i USA

Nasz zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści z zakresu technologii ochrony środowiska i ekonomii, dysponujący nowoczesnymi narzędziami i zasobami. Swoje kompetencje zawodowe i doświadczenie zdobyliśmy w trakcie wdrażania i eksploatacji wielu innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych.

ENERIS w swoich działaniach dąży do osiągnięcia pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach oraz przedsiębiorstwach.

Jako nowoczesny podmiot chcemy być wsparciem zarówno przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska, jak również przy oferowaniu satysfakcjonujących rozwią-zań biznesowych w zakresie finansowania inwestycji oraz identy-fikacji potencjału rozwojowego. Wierzymy, że Polska ma wszelkie atuty by stać się innowacyjną gospodarką także w dziedzinie technologii ekolo-gicznych. Pragniemy zachęcić społeczeństwo oraz naszych partnerów i klientów do wspólnej realizacji strategii systemowych rozwiązań zapobiegających deponowaniu w śro-dowisku odpadów i emitowaniu zanieczyszczań oraz nadmiernemu eksploatowaniu zasobów Ziemi.

About the author: admin